Ngôi Sao Giêsu Dẫn Dường

Phải chăng cuộc đời của mỗi chúng ta cũng là cuộc hành trình kiếm tìm như ba đạo sĩ kia ? Là cuộc hành trình kiếm tìm, thì ắt có nhiều thách đố và khó khăn, chúng ta cùng ngắm nhìn cách giải quyết và vượt khó của ba đạo sĩ ra sao để họ có thể đến được nơi họ cần và thấy được Ngôi Sao họ tìm.

Trong khoa chiêm tinh, mỗi cuộc đời đều tương ứng với một vì sao. Vì thế, trong việc tìm kiếm và nghiên cứu, ba vị chiêm tinh đã thấy Ngôi Sao Sáng với năng quyền là vị Vua cứu tinh.  Xác tín, họ đã cất bước lên đường để tìm cho bằng được Ngôi Sao Vua rất đặc biệt này.  « Hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ sẽ mở cho » (Mt 7,7) Và cuộc hành trình tìm kiếm của ba nhà chiêm tinh đã bắt đầu. Phải chăng cuộc đời của mỗi chúng ta cũng là cuộc hành trình kiếm tìm như ba đạo sĩ kia ? Là cuộc hành trình kiếm tìm, thì ắt có nhiều thách đố và khó khăn, chúng ta cùng ngắm nhìn cách giải quyết và vượt khó của ba đạo sĩ ra sao để họ có thể đến được nơi họ cần và thấy được Ngôi Sao họ tìm.

« Chúng tôi đã thấy Ngôi sao xuất hiện ở Phương Đông » (Mt 2,2). Ngôi sao có xuất hiện thì các nhà Chiêm tinh mới thấy. Vì thế Giáo Hội mới gọi đây là Lễ Hiển Linh, tự nghĩa của nó chính là Chúa tỏ mình. Thiên Chúa đã tỏ mình cho thế giới bằng qua nhiều lần và bằng nhiều cách. Điều quan trọng là con người chúng ta có nhận ra Người không ? Bài đọc 1 của Is 60, 1-3 đã mô tả việc Chúa tỏ mình ra cho dân qua lời ngôn sứ : «  Đứng lên, bừng sáng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi, vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Đức Chúa, như bình minh chiếu toả trên ngươi. Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước ». (Is 60, 1.3). Hành trình lịch sử của Dân Israel lúc đó đang sống trong bối cảnh bị lưu vong, mất nước, mất đền thờ , sống dưới ách nô lệ của ngoại bang… Nên lời ngôn sứ vang lên lúc này như loan báo niềm vui lớn cho đời sống tự do của dân tộc sắp bắt đầu. Không chỉ lấy lại được đất nước mà còn thu hút được các chư hầu nữa, đây quả là đại phúc ! Quả thật, sau này Chúa đã dùng vị vua Kyrô, vị vua dân ngoại, nhưng ông lại cho Israel hồi hương và tái thiết đền thờ. Một dấu chỉ lớn mà chỉ trong đức tin mới nhận ra đó chính là việc Chúa làm.

Dấu chỉ đó lại tiếp tục và hiện thực trọn vẹn nơi Đức Giêsu. Thánh Phaolo, người từng bách hại đạo Kitô giáo khét tiếng, khi được trở lại, thánh nhân đã viết lên trang sử cuộc đời mình với những kinh nghiệm đụng chạm tới Chúa và xác tín chỉ :  « trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. (Ep 3,). Chúa hứa cứu con người ra khỏi vòng tội lỗi của Adam, thì lời hứa ấy tiếp tục thực hiện qua từng thời kỳ và điều đó được hoàn thành nơi Đức Kitô.

Thật vậy, chỉ có Ngôi Sao Giêsu dẫn đường mới đến nơi được gọi là sự sống thật và sự thiện. Ngôi sao Giêsu không cần quyền lực, Ngài chỉ tỏa sáng bởi một con đường chính trực, một cái tâm thiện và sự khiêm tốn hiền hòa. Các chiêm tinh hỏi vua Hêrôdê vị Vua mới ở đâu, bởi họ tìm vua phải là trong cung điện. Nhưng vì Hêrôdê có tâm tà ý độc, nên ông hoảng sợ vì lo mất quyền lực, ngai vàng, an toàn vật chất, nên đã ngầm ý muốn hại vị cứu tinh của nhân loại.  Hạng người này hôm  nay không thiếu, họ có thể nhận đồng tiền cá nhân dùng cho hả hê mặc cho điều đó có thể hại cả một thể chế, một thế hệ hay hàng ngàn thế hệ ! Các nhà chiêm tinh không tìm thấy vị Vua họ muốn tìm nơi cung điện sang trọng và tràn đầy sự ác. Họ lại tiếp tục tìm kiếm, với lòng thành họ lại thấy Ngôi Sao sáng đó xuất hiện và dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở. Họ mừng rỡ và triều bái vị Vua, mặc cho đó chỉ là đứa bé trong cái hang súc vật, nhưng nơi đó có tiếng hát của thiên thần, có sự an hòa giữa con người thiên nhiên và súc vật.

Có tìm thì mới thấy. Các nhà chiêm tinh rong ruổi kiếm tìm, thì Ngôi Sao đã luôn đồng hành và hướng dẫn họ. Ngôi Sao ấy chính là Đức Giêsu. Các nhà Chiêm tinh ngắm nhìn và thờ lạy vua cứu thế trong cảnh nghèo dường như không xứng đáng cho vị vua ; dưới hình hài của đứa bé yếu ớt bất lực, ngược lại với vị vua đầy quyền lực, tiền bạc… Thách đố niềm tin của chúng ta là ở đây. Chúng ta mong được thành công, mong có nhiều ơn lộc tiền của để hưởng thụ, hay để giúp người nghèo hay để dưới hình thức xây dựng nhà Chúa… Nếu không được như ý, ta có nhận ra Chúa vẫn ở trong sự khó nghèo, khiêm tốn nhưng hòa bình thế này không ? Ngôi sao Giêsu vẫn có đó, nhưng điều quan trọng là tâm ta thế nào để có thể nhận ra Ngài. Hêrôdê không thể nhận ra Chúa khi lòng ông còn chứa quá nhiều độc tính. Ước gì mỗi người chúng ta thanh lọc tâm sáng để có thể nhận ra Ngôi Sao Giêsu để Ngài dẫn đường chỉ lối cho ta đến chân lý và sự sống hạnh phúc.

Anna Phạm Tuyết, fmm.