Bước vào hành trình linh thao năm 2020

Con khao khát gặp Chúa nơi bờ biển Để đối thoại – lắng nghe và được biến đổi

Con khao khát được Thần Khí ngự đến

Nung nấu, gội sạch, sáng soi hồn con

Cho lòng thanh trí sạch, tâm an bình

Xứng tòa Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị

 

Con khao khát Lắng nghe Lời Chúa

Suy đi gẫm lại như Đức Maria

Để Lời Chúa sinh hoa trái dồi dào

Trong tâm hồn con và nơi tha nhân

 

Con khao khát mời Chúa Giê-su viếng thăm

Thống trị và điều khiển cuộc đời con

Giúp con chọn Chúa trước hết và trên hết

Biết ưu tiên tìm Chúa hơn việc Chúa

 

Con khao khát gặp Chúa nơi bờ biển

Để đối thoại – lắng nghe và được biến đổi

Thành người môn đệ nhiệt thành của Chúa

Ra đi chia sẻ kinh nghiệm gặp Chúa

Cho những người Chúa mời con phục vụ

 

Con khao khát thờ phượng Cha mỗi ngày

Trong Thần Khí và trong chân lý

Con khao khát lớn lên trong tự do

Và đồng hình, đồng dạng với Đức Kitô. Amen.

Thiên Lý, fmm.