MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ 2014

Kính gởi Lời Chúc Mừng Năm Mới Giáp Ngọ đến Quý Hội Viên HỘI BẢO TRỢ ƠN GỌI PSTSĐM và toàn Quý quyến...

MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ 2014

Bốn Mùa Chúa đổ hồng ân,
Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi. (TV 65, 12)

Mừng Xuân Giáp Ngọ,

Kính Chúc

Khang An, Thịnh Vượng, tràn đầy Thánh Đức

trong năm Phúc Âm Hóa Gia Đình 2014.

Hội Bảo Trợ Ơn Gọi

Dòng PSTSĐM tại VN