LỜI CÁM ƠN SAU LỄ AN TÁNG SR. ANNA NGUYỄN THỊ HUỆ

Cuối thánh lễ, Chị Anna Tạo Giám tỉnh đại diện chị em cám ơn Cha Phó Giám Tỉnh OFM, Cha Quản Hạt, Quý Cha, Quý Tu sĩ tu nam nữ và các ân nhân, thân nhân, linh tông huyết tộc đã nâng đỡ chị Anna...

THÁNH LỄ AN TÁNG SOEUR ANNA NGUYỄN THỊ HUỆ FMM

Chị Anna đã vĩnh biệt chúng ta ra đi, chị để lại trong mỗi chúng ta hình ảnh của một người mẹ, người chị, người nữ tu trung tín như Mẹ Maria dưới chân thập giá với tình yêu phó thác, trong Dòng Phan Sinh...

THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO SƠ ANNA HUỆ SÁNG NGÀY 02/04/2018

Chúa Giê-su đã nói “Khi bị treo lên thập giá, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta”. Sơ đã dành bao hy sinh cho Chúa, chắc chắn Chúa đã đưa Sơ lên với Ngài. Chúng ta cũng học nơi gương lành của Sơ, trở...

Di Quan Linh Cữu Sr. Anna Nguyễn Thị Huệ lên Nhà Thờ

NGHI THỨC TẨN LIỆM VÀ LỄ ĐƯA CHÂN CHO SOEUR ANNA NGUYỄN THỊ HUỆ

Cuối thánh lễ, chị Kính thay mặt Chị GT và chị em cám ơn quý Cha và cộng đoàn tham dự. Chị cám ơn đặc biệt quý anh em Phanxicô vì trong mỗi biến cố vui buồn của chị em FMM, cha GT và anh...

Một vài hình ảnh Nữ tu Anna Nguyễn thị Huệ

Chị em vẫn hay gọi Soeur là "bà O" hay "O Veronica", và ai cũng cảm phục vì O phải chịu đựng nhiều đau đớn do bệnh tật, nhưng vẫn luôn yêu mến biết ơn Chúa... Chúng con cảm tạ Chúa với O, vì Chúa...

Xin cầu nguyện cho linh hồn Nữ tu ANNA NGUYỄN THỊ HUỆ (Sr. Vêrônica)

Nữ tu ANNA NGUYỄN THỊ HUỆ (Sr. Vêrônica) vừa được Chúa gọi về. Kính xin quí chị em và mọi người cầu nguyện cho linh hồn Anna sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Thư chia buồn của Cha Giám Tỉnh OFM

Chúng tôi kính trọng, yêu mến Chị và gọi Chị với tên thân thương mà chị em vẫn hay gọi: “Mẹ Clara”…

Thư chia buồn của VP Ủy Ban Tu Sĩ-HĐGMVN

Thư chia buồn của chị em Việt Nam ở Hải Ngoại

Thư Chia buồn của Bề Trên Tổng Quyền và TD khác

LỜI CÁM ƠN SAU LỄ AN TÁNG Sr. MADELEINE TRIỆU

Cuối thánh lễ, Chị AnneMarie Lý cựu Giám tỉnh đại diện chị em cám ơn Đức Tổng Giám Mục, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha, Quý Tu sĩ tu nam nữ và các ân nhân, thân nhân, linh tông huyết tộc – đã nâng đỡ...

Thánh Lễ An táng Nữ tu Madeleine Triệu

Trước khi bắt đầu thánh lễ, chị Anna Kính đọc tiểu sử của Mẹ Clara, cả nguyện đường xúc động khi nghe lại cuộc đời thánh thiện và nhiều khó khăn vất vả của Mẹ để xây dựng và đặt nền tảng cho đời sống...

Nghi Thức Tẩn Liệm cho Sr. Madeleine Triệu (Mẹ Clara)

Sáng ngày 12 tháng 01 năm 2018, cha Giám tỉnh OFM chủ sự nghi thức tẩn liệm cho Mẹ Clara. Ngoài chị em FMM, gia đình thân nhân bạn hữu và giáo dân, còn có sự hiện diện của nhiều anh em Phanxicô, cha cựu...

Một số hình ảnh đám tang Sr. Madeleine Triệu

Tiểu sử Nữ Tu Madeleine Nguyễn Thị Triệu (Mẹ Clara)

“Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì Chúa đã dựng nên con!” và hôm nay tạ ơn Chúa đã ban cho chị hoàn tất cuộc đời hiến dâng phục vụ trong ơn gọi Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ suốt 70 năm và hưởng...

Xin cầu nguyện cho linh hồn Sr. Madeleine Triệu (Mẹ Clara)

Nữ tu MADELEINE (CLARA) NGUYỄN THỊ TRIỆU vừa được Chúa gọi về. Kính xin quí chị em và mọi người cầu nguyện cho linh hồn Madeleine sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Xin Cám Ơn

Cầu nguyện cho Bà cố Anna

Xin chị em hiệp thông với gia đình chị Lịch dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Bà cố Anna sớm về hưởng Tôn nhan Chúa...

Cầu nguyện cho Ông cố Matthia

Xin chị em hiệp thông với gia đình Chị Mai Hương và Mười Chúc dâng lời cầu nguyện cho Ông cố Matthia được sớm về hưởng Tôn nhan Chúa.