Biết

“Thầy đây nè !”

Đức Giêsu, Con Thiên Chúa

“Qủa thật, người này là Con Thiên Chúa” (Mc 15, 39b)

Hạt Lúa Mục Nát

“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt”.

Neo Của Tôi ở Đâu?

Đền Thờ Cũ! Đền Thờ Mới

Linh Đạo Truyền Thông Hướng Tới Hiệp Thông

Bài viết này được đăng trên Bản tin Hiệp Thông số 139 của Ủy ban Truyền thông trực thuộc HĐGMVN - Tháng 1&2 năm 2024 - có chủ đề “Truyền thông: xây dựng và củng cố sự Hiệp thông” (trang 16-26). Xin đọc bài giới...

Biến Đổi

Sứ Điệp Của Đức Phanxicô Cho Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội Lần Thứ 58, Năm 2024 : Lớn Lên Trong Nhân Tính

« Sự tiến triển của các hệ thống “trí tuệ nhân tạo” cũng đang thay đổi một cách triệt để thông tin và truyền thông. » Đó là mối quan tâm của Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ trong Sứ điệp của ngài cho Ngày...

Sám Hối Canh Tân

“Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”. (Mc 1: 15)

Hãy Đến Mà Xem

Theo Ánh Sao Tìm Chúa

Thánh Gia Thất

Thánh Gia Thất là ai? Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cuộc đời Thánh gia đơn sơ, nghèo hèn, để cùng nhau chiêm ngưỡng tinh thần nơi ngôi gia đình nhỏ bé đó!

Lực Hút Của Lời Thưa Vâng

“Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. (Lc 1:38)

Lời Chứng Hôm Nay

“Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết. Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”. (Ga 1:26-27)

Vua Tình Yêu

“Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25: 40)

Sức Mạnh Và Sự Khôn Ngoan Của Thiên Chúa

“Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do-thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo …” (1 Cr 10: 23)

Hãy Chăm Sóc Cho Người Này

Lòng trắc ẩn như một bài tập Hiệp hành của việc chữa lành (Sứ Điệp Ngày Thế Giới Bệnh Nhân lần 31 của ĐTC Phanxicô)

Câu Hỏi Về Thuế

“Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (Mt 22, 21)

Đáp Trả Lời Mời

“Hãy đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết tiệc cưới” (Mt 22: 9)