1. Cỗ áo quan

2. Cô đơn

3. BaoDung

4. Bên hồ Tiberia

5. Bên mộ Mẹ Têrêxa

6. Bên mộ Mẹ Têrêxa

7. Chân dung cây viết chì

8. Con cần Chúa

9. Dang dở

10. Dấu chân trên cát

11. Để tự do và hạnh phúc hơn

12. Đêm Sa tan - Đêm đức tin 01

13. Đêm Sa tan - Đêm đức tin 02

14. Điệu ca của những người mù

15. Đôi guốc của mẹ

16. Đôi mắt

17. Giêrusalem Chủ nhật phục sinh

18. Hái lộc

19. Hoa nghĩa trang

20. Hoa thương nhớ