Hành Trình Trải Nghiệm Của Người Môn Đệ

Khi Niềm Tin Vượt Qua Bằng Chứng

Lòng Tin

Chúa Cứu Người Trông Cậy Chúa

“Người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh” (Mc 4, 41)

Mầu Nhiệm Nước Trời

Hạt cải là loại nhỏ nhất, nhưng đã trở thành cây lớn hơn mọi thứ rau cỏ.

Bí Mật Của Hạt Giống

Thiên Chúa Ba Ngôi

“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19).

Bình An Cho Anh Em!

Bóng Ngài Còn Đó !

Giới Răn Yêu Thương

“Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.” (Ga 15, 9)

Mối Tình Hiệp Thông

“Ai ở lại trong Thầy kẻ ấy sẽ sinh nhiều hoa trái” (Ga 15, 5).

Biết

“Thầy đây nè !”

Đức Giêsu, Con Thiên Chúa

“Qủa thật, người này là Con Thiên Chúa” (Mc 15, 39b)

Hạt Lúa Mục Nát

“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt”.

Neo Của Tôi ở Đâu?

Đền Thờ Cũ! Đền Thờ Mới

Biến Đổi

Sám Hối Canh Tân

“Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”. (Mc 1: 15)

Hãy Đến Mà Xem