Biết

“Thầy đây nè !”

Đức Giêsu, Con Thiên Chúa

“Qủa thật, người này là Con Thiên Chúa” (Mc 15, 39b)

Hạt Lúa Mục Nát

“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt”.

Neo Của Tôi ở Đâu?

Đền Thờ Cũ! Đền Thờ Mới

Biến Đổi

Sám Hối Canh Tân

“Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”. (Mc 1: 15)

Hãy Đến Mà Xem

Theo Ánh Sao Tìm Chúa

Thánh Gia Thất

Thánh Gia Thất là ai? Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cuộc đời Thánh gia đơn sơ, nghèo hèn, để cùng nhau chiêm ngưỡng tinh thần nơi ngôi gia đình nhỏ bé đó!

Lực Hút Của Lời Thưa Vâng

“Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. (Lc 1:38)

Lời Chứng Hôm Nay

“Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết. Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”. (Ga 1:26-27)

Vua Tình Yêu

“Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25: 40)

Sức Mạnh Và Sự Khôn Ngoan Của Thiên Chúa

“Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do-thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo …” (1 Cr 10: 23)

Hãy Chăm Sóc Cho Người Này

Lòng trắc ẩn như một bài tập Hiệp hành của việc chữa lành (Sứ Điệp Ngày Thế Giới Bệnh Nhân lần 31 của ĐTC Phanxicô)

Câu Hỏi Về Thuế

“Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (Mt 22, 21)

Đáp Trả Lời Mời

“Hãy đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết tiệc cưới” (Mt 22: 9)

Hồng ân nhưng không của Thiên Chúa

“Vậy những người mới vào làm lúc mười một giờ tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền” (Mt 20, 10)

Suy Tư Về Sự Tha Thứ

“Thưa Thầy, nếu người anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? Đức Giê su đáp : Thầy không bảo là bảy lần mà bảy mươi lần bảy”.( Mt 18, 21-22).