Vua Tình Yêu

“Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25: 40)

Sức Mạnh Và Sự Khôn Ngoan Của Thiên Chúa

“Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do-thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo …” (1 Cr 10: 23)

Hãy Chăm Sóc Cho Người Này

Lòng trắc ẩn như một bài tập Hiệp hành của việc chữa lành (Sứ Điệp Ngày Thế Giới Bệnh Nhân lần 31 của ĐTC Phanxicô)

Câu Hỏi Về Thuế

“Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (Mt 22, 21)

Đáp Trả Lời Mời

“Hãy đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết tiệc cưới” (Mt 22: 9)

Hồng ân nhưng không của Thiên Chúa

“Vậy những người mới vào làm lúc mười một giờ tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền” (Mt 20, 10)

Suy Tư Về Sự Tha Thứ

“Thưa Thầy, nếu người anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? Đức Giê su đáp : Thầy không bảo là bảy lần mà bảy mươi lần bảy”.( Mt 18, 21-22).

Sửa Lỗi Trong Tình Bác Ái

Tình Yêu Thập Giá

Chúa là ai? Tôi là ai?

“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16, 16)

Sức Mạnh Của Đức Tin

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được như vậy”

Lựa Chọn Khôn Ngoan

“Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy” (Mt 13: 44)

Sự Phát Triển Của Lời Chúa

Này đây, có người gieo giống ra đi gieo giống… (Mt 13: 3b)

Học Trở Nên Bé Mọn

Thập Giá Con Đường Hy Vọng

“Ai không vác thập giá mình mà theo thì không xứng đáng với Thầy”

Anh Em Đừng Sợ

“Ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi” (Mt 10, 30)

Hãy ra đi...

“Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 9: 7-8)

Tấm Bánh Đời Con

Hơi Thở Của Thiên Chúa

“Nói xong, Người thổi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần...” (Ga 20, 22).

Quê Hương Đích Thực

“Anh em hãy đi và làm muôn dân trở thành môn đệ…” (Mt 28: 19)