Thiên Chúa Ba Ngôi

“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19).

Cao điểm trong cuộc hiện ra của Đức Giê-su tại Ga-li-lê là khi Người tuyên bố trao sứ mệnh cho Hội Thánh qua các Tông Đồ. Ngày xưa, cũng trên núi, Người đã từ chối nhận quyền Sa-tan hứa ban trên tất cả các nước thế gian (Mt 4,8-10), thì bây giờ Người tuyên bố Thiên Chúa đã ban cho Người tất cả và quyền bính của Người bao trùm cả trời đất “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất”  (Mt 28,18).

Trước khi rời khỏi các Tông đồ, Chúa Giêsu đã trao quyền tái tạo con người qua Bí tích Rửa Tội. Người phán: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19). Hẳn ai trong chúng ta đều được lãnh nhận Bí tích Thanh Tẩy một cách nhưng không trước tình yêu vô cùng của Thiên Chúa Ba Ngôi. Tình yêu ấy luôn thúc bách chúng ta rao giảng Tin Mừng cứu độ cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa Ki-tô – Đấng đã hiến mình cách trọn vẹn cho Chúa Cha để cho nhân loại được sống và sống dồi dào. Dưới tác động của Chúa Thánh Thần, chúng ta được mời gọi không ngừng chu toàn sứ mạng ấy qua việc trở nên những chứng tá sống động làm cho nhiều người tin, hoán cải và chịu phép rửa nhân danh Chúa Ba Ngôi.

Thiên Chúa yêu thương chúng ta vì Người chính là tình yêu. Bởi yêu thương, Thiên Chúa đã tạo dựng mỗi người chúng ta nên giống hình ảnh của Người. Dù mang thân phận yếu đuối, mỏng giòn nhưng chúng ta luôn được mời gọi để trở nên thánh thiện như chính Đấng đã dựng nên chúng ta. Chính vì yêu thương Chúa Cha đã quyết định ban Con Một yêu dấu của Người để cứu chuộc chúng ta. Và vì yêu thương chúng ta, Đức Kitô đã vâng lời Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập giá thay chúng ta để thực hiện sứ mệnh yêu thương đó. Khi mọi sự đã hoàn tất, Người về trời và đã sai Thánh Thần chân lý đến để tiếp tục công cuộc của Người, công cuộc cứu độ và yêu thương. Nhờ Chúa Thánh Thần, tình yêu của Thiên Chúa tiếp tục được bày tỏ mãi cho chúng ta đến hôm nay và cho đến muôn đời.

Qua quyền năng của Chúa Thánh Thần, chúng ta đã nhận được ơn làm nghĩa tử “Vì chính Thánh Thần đã làm chứng cho tâm trí chúng ta rằng: Chúng ta là con cái Thiên Chúa” (Rm 8,16). Là những Ki-tô hữu của Chúa, mỗi khi chúng ta làm dấu Thánh giá nhân danh Chúa Ba Ngôi là mỗi lần Ba Ngôi Thiên Chúa in dấu tình yêu thánh thiện của Người vào tâm hồn chúng ta, làm cho chúng ta được tham dự vào tình yêu vô cùng sung mãn của Người. Trong một thế giới có nhiều biến động, bất ổn, chia rẽ, ích kỷ,... xin cho chúng ta trở nên một ngọn lửa trong lò lửa yêu thương của Người và được cháy mãi trong lò lửa tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Như thế,mỗi người trong chúng ta sẽ trở nên giống như Người, luôn biết cho đi, luôn biết dâng hiến, luôn biết mưu cầu hạnh phúc cho tha nhân và phần rỗi các linh hồn. 

Khi mừng kính mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, Giáo Hội không chỉ nhắc nhở chúng ta xác tín lại tín điều quan trọng này, nhưng còn mời gọi chúng ta hãy sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, là sống yêu thương và hiệp nhất. Như tình yêu thương giữa Ba Ngôi Thiên Chúa không khép kín lại trong Ba Ngôi, nhưng đã trào tràn trên mọi thụ tạo, thì tình yêu thương của người Kitô hữu cũng vậy, phải mở ra cho hết mọi người. Sống yêu thương là cách diễn tả đúng và đầy đủ ý nghĩa cuộc sống làm người và làm con Chúa; đồng thời cũng diễn tả cuộc sống của Chúa Ba Ngôi, đó chính là yêu thương và hiệp nhất. 

Hôm nay, một lần nữa, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy can đảmdạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Sự thật, Chúa Ki-tô phục sinh đã hứa sẽ luôn hiện diện mãi với chúng ta trong Hội Thánh của Người. Hằng ngày Hội Thánh được hỗ trợ cách đắc lực dưới tác động của Chúa Thánh Thần để giúp Hội Thánh chu toàn sứ mệnh được trao phó cho đến tận thế. Như vậy lời Kinh Thánh “Emmanuel - Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1,23) đã hoàn toàn ứng nghiệm nơi Chúa Giê-su vì tình yêu đến cùng Người ban tặng cho tất cả chúng ta.

Lạy Chúa Cha hằng hữu, Nguồn của mọi sự sống, hơi thở ban sự sống của Cha thúc đẩy chúng con, mời gọi chúng con rao giảng Chúa Giê-su cho thế giới.

Lạy Chúa Giê-su, Lời sự sống, sự hiến dâng của Chúa được nhập thể cho thế giới. Chúa ngự trị trong mỗi chúng con và ôm lấy sự mong manh của chúng con. Chúa nuôi dưỡng chúng con hằng ngày bằng Bánh Sự Sống và truyền chúng con làm cho triều đại của Chân lý và Bác ái ngự trị.

Lạy Chúa Thánh Thần, Hơi thở sự sống, xin thở qua chúng con sự bình an, hòa giải và niềm vui của Ngài mà thế giới chúng con cần. Xin ban cho chúng con ân sủng để an ủi dân tộc đầy thương tích của Chúa cùng với niềm an ủi mà Chúa đã nâng đỡ chúng con.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, xin hãy diễn tả tình yêu thương của Người qua chúng con. Amen.

Tông đồ bé nhỏ