Mối Tình Hiệp Thông

“Ai ở lại trong Thầy kẻ ấy sẽ sinh nhiều hoa trái” (Ga 15, 5).

Trong bài đọc thứ nhất trích sách Công vụ Tông đồ, chúng ta nhìn thấy sự biến đổi nơi Sao-lô, mặc dù ông phải gặp nhiều trở ngại, khó khăn vì  đã bách hại đạo Chúa nhưng ông luôn tìm cách để nhập đoàn với các môn đệ. Chính nhờ sự can đảm của ông Sao-lô mà ông Ba-na-ba đã đứng ra bảo lãnh ông đến gặp các Tông Đồ. Điều này cho thấy rằng, từ khi ông thấy Chúa hiện ra trên đường Đa-mát, ông được biến đổi thực sự. Bởi ngay sau đó, ông đã mạnh dạn rao giảng nhân danh Đức Giê-su tại Đa-mát. Ông đón nhận quá khứ của mình và nhận ra sự biến đổi thực sự trong Đức Ki-tô nhờ Chúa Thánh Thần. Chính vì thế, ông không ngừng dấn thân hoạt động cùng với các Tông Đồ, tiếp tục rao giảng nhân danh Chúa dù người Do-thái vẫn luôn tìm cách giết ông. Cũng trong sự biến đổi và kết hiệp với Đức Ki-tô, ông sẵn sàng đón nhận sự quan tâm hướng dẫn của anh em khi ông được sai đi đến một vùng khác.

Chúng ta cầu nguyện cho nhiều Ki-tô hữu ngày hôm nay cũng thực sự đón nhận ơn biến đổi khi gặp được Chúa Giê-su; để Hội Thánh ngày nay cũng “được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông, nhờ Thánh Thần nâng đỡ” (Cv 9, 31) như thời của Hội Thánh tiên khởi vậy.

Tiếp theo, qua bài đọc thứ hai trích thư thứ nhất của thánh Gio-an Tông đồ, chúng ta được thánh nhân nhắc nhở cách rất chân tình: “Các con thân mến, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.” (1Ga 3, 18). Và, “chúng ta đứng về phía sự thật, và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa.” (1Ga 3, 19b). Mỗi ngày sống, dù chúng ta nghe thấy tiếng lương tâm cắn rứt hay nghe được lời trách móc của tâm hồn mình; nhưng chỉ có Thiên Chúa thấu hiểu mọi sự và còn khoan dung đối với chúng ta hơn chính lương tâm của chúng ta nữa.

Thánh Gio-an cũng nhắc lại cho chúng ta về điều răn của Thiên Chúa là: “Chúng ta phải tin vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người, và phải yêu thương nhau, theo điều răn Người đã ban cho chúng ta. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí.” (1Ga 3, 23-24). Qủa vậy, chỉ có Thần Khí thúc đẩy chúng ta tuyên xưng đức tin và sống bác ái yêu thương, và nhờ thế, chúng ta có thể biết mình sống hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau như thế nào.

Để sống mối tình hiệp thông ấy, trong bài Tin Mừng theo thánh Gio-an ngày Chúa Nhật hôm nay, một lần nữa Chúa Giê-su lại phán cùng chúng ta rằng:  “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.” (Ga 15, 1). Điều này cũng một lần nữa nhắc nhở chúng ta, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền “chặt đi” những cành nào gắn liền với Đức Ki-tô mà không sinh hoa trái; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người “cắt tỉa” cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Bởi chính Chúa Cha “cắt tỉa” chúng ta bằng lời và giáo huấn của Đức Giê-su để chúng ta được nên thanh sạch và được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.

Trong niềm tin Ki-tô giáo, chúng ta ý thức rằng, chỉ những ai ở lại trong Đức Ki-tô thì mới sinh nhiều hoa trái và “sự ở lại” này là một tiến trình liên tục và không bao giờ chấm dứt. Trước hết, Đức Giê-su ở lại trong chúng ta để chúng ta ở lại trong Người. Và tiếp đến, Lời của Đức Giê-su ở lại trong chúng ta để chúng ta ở lại trong tình thương của Người. Chính vì thế, khi chúng ta ở lại trong Đức Giê-su, thì chúng ta sẽ được sống và sinh hoa kết quả dồi dào. Như vậy, khi ở lại trong Đức Giê-su, chúng ta sẽ kết hợp với nhau, như cành gắn liền với cây nho, thì cũng gắn liền với các cành khác. Vì thế, chúng ta được kêu gọi không ngừng yêu mến nhau như chính mình.

Thiên Chúa cần chúng ta để tái tạo một thế giới tốt hơn, một thế giới của sự tôn trọng, huynh đệ và yêu thương. Thiên Chúa cần đến bàn tay, đôi chân và tấm lòng của chúng ta. Lời Chúa nhắc nhớ chúng ta rằng nếu kết hợp với Đức Ki-tô, như cành nho với cây nho, chúng ta sẽ nhận được sức mạnh và sức sống, chúng ta yêu mến nhau và chúng ta sinh nhiều hoa trái vì như Chúa Giê-su đã nói: “Ai ở lại trong Thầy kẻ ấy sẽ sinh nhiều hoa trái” (Ga 15, 5).

Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta một đức tin vững vàng, đức cậy nồng nàn và lòng mến yêu tha thiết, để chúng ta tin tưởng tháp nhập vào Chúa, gắn chặt với Chúa trong tình yêu, để sinh hoa quả tình yêu là việc lành phúc đức, ngõ hầu thông truyền tình yêu và lòng bác ái cho anh chị em chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết luôn gắn bó và kết hiệp với Chúa cho đến trọn đời ngõ hầu sinh được nhiều hoa thơm trái tốt như lòng Chúa mong ước. Amen. 

Tông Đồ Bé Nhỏ