Niềm Vui Ơn Cứu Độ.

Không niềm vui nào bằng từ sa mạc, đồng khô cỏ cháy và đất hoang là biểu tượng của chết chóc lại hồi sinh và trổ bông ! Bàn tay và đầu gối không còn hoạt động được, lại trở nên mạnh mẽ và vững vàng

"Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe : Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng " (Mt 11, 4-5).

Chúa Nhật 3 Mùa vọng được gọi là Chúa Nhật Hồng. Màu Hồng giữa Mùa vọng làm nổi bật niềm vui vì Ơn cứu độ đã đến gần. Làm sao không vui được khi được chứng kiến việc lạ Người làm : "Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng". Đây đó khi nghe tin chỗ nào được chữa lành cụ thể như cha Long, thì hàng ngàn người khắp nơi kéo đến ở lại cầu nguyện và mong được chữa lành. Thế nhưng, trong Giáo hội chúng ta, niềm vui Ơn cứu độ của Chúa không dừng ở việc chữa lành mà thôi nhưng còn hơn thế như Phụng vụ Giáo hội hôm nay nói chúng ta cùng sống lại niềm vui ơn cứu độ thế này :"Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông... Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bủn rủn được vững vàng..." (Is 35,1.3).

Không niềm vui nào bằng từ sa mạc, đồng khô cỏ cháy và đất hoang là biểu tượng của chết chóc lại hồi sinh và trổ bông ! Bàn tay và đầu gối không còn hoạt động được, lại trở nên mạnh mẽ và vững vàng. Bài đọc 1, ngôn sứ Isaia Loan báo dấu hiệu ơn cứu độ là sự biến đổi từ tình trạng xấu, đến tình trạng tốt lành. Sự biến đổi đó đến từ ơn Chúa, nhưng quan trọng là sự khô cháy lòng ta có chịu mở ra để cho nước Cứu độ của Chúa tưới gội trong ta để lòng ta được trổ bông không ? Sự trổ bông của hoa công chính, can đảm và mạnh mẽ tín trung cho đến ngày Chúa Quang Lâm cho mỗi người chúng ta. Sự kiên trì và bền tâm vững chí đợi Chúa đến mới là điều quan trọng mà bài đọc 2 của Thánh Giacôbê nhắc đến hôm nay (Gc 5,8). Nếu chúng ta chỉ hiểu Ơn cứu độ như được ơn chữa lành của số người đã thấy mình nhận được đó đây qua cầu nguyện nơi cha Long, hay nơi nào đó là đủ và chỉ mong bấy nhiêu thôi và cả đời chỉ tìm điều đó, thì e rằng đó chỉ là niềm tin hời hợt không muốn nói là chỉ tìm lợi.

Chữa lành là dấu hiệu có Chúa hiện diện như môn đệ Gioan đã chứng kiến việc Chúa làm, là khởi đầu Niềm vui Ơn cứu độ. Nhưng tiếp đó Ơn cứu độ là giải thoát và biến đổi chúng ta liên lỉ trong đời sống hàng ngày: từ tâm hồn nguội lạnh trong việc giữ đạo sang tâm hồn tốt lành sốt sắng; từ dửng dưng,ươn lười, tê liệt trong mọi việc làm và tương quan tình người sang sự quan tâm, chăm chỉ và hăng say trong mọi việc phục vụ và bác ái; từ cái nhìn đầy tiêu cực và thù hận sang cái nhìn tích cực và tha thứ; từ sự ích kỷ sang sự quảng đại; từ sự hiềm khích, ganh ghét sang hiền lành và yêu thương; từ sự tự cao tự đại sang sự khiêm nhường... Đó là ơn cứu độ mà hàng ngày ta được lãnh nhận khi ta biết sống những điều đó. Và quả thực đó là ơn cứu độ mà Chúa muốn chúng ta sống để đón chờ Ngài đến trong ngày Quang lâm. Niềm vui ơn cứu độ mà chúng ta nhận được chính là khi chúng ta biết biến đổi đời sống của mình.

Anna Phạm Tuyết, fmm.