Hoa Quả Lòng Sám Hối

Đai thắt ngang lưng là đức công chính, dải buộc bên sườn là đức tín thành. (Is 11,5). Nếu mỗi người chúng ta biết sống như thế, thì thế giới không còn phân mảng.

Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. (Mt 3,8)

Gioan Tẩy Giả rất thực tế khi kêu gọi người ta sám hối bằng chính những việc lành cụ thể, đó là hoa quả để đo lường lòng sám hối. Cách sám hối này đưa ta đến cảnh viên mãn của đời sống.

Bài đọc 1 ngôn sứ Isaia nói : Đai thắt ngang lưng là đức công chính, dải buộc bên sườn là đức tín thành. (Is 11,5). Nếu mỗi người chúng ta biết sống như thế, thì thế giới không còn phân mảng bởi: giàu nghèo, bạo động, bạo lực, bạo hành, giết hại, ganh tỵ, hiềm khích, tham lam, ích kỷ… mà thay vào đó là bầu khí an toàn, hòa bình như Isaia loan báo: “… sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang”. (Is 11,6-8). Mỗi người chúng ta mơ ước và khát vọng như ngôn sứ Isaia, để xây dựng một nền hòa bình như thế trong đời sống hiện tại của mình bằng những tâm tình hướng thiện và tỏ ra những việc làm tốt lành, từ những gì nhỏ nhặt nhất trong đời sống hàng ngày: tránh nói xấu, bạo lực trong lời nói và hành động, trái lại luôn biết kiên nhẫn, yêu thương, tha thứ, tín trung, công bình và bác ái...

Mùa vọng gợi lên trong ta khát vọng hòa bình và yêu thương của Đức Kito, Ngài đã đến trong thân phận con người để sống và ở với con người, cho dù con người hèn kém và tội lỗi, Ngài vẫn yêu và đón nhận, Ngài không loại trừ ai. Ngài là Vua Bình an, là Đấng công chính. Bài đọc 2 hôm nay Thánh Phaolo mời gọi chúng ta noi gương Đức Kito để biết: “…  đón nhận nhau, như Đức Ki-tô đã đón nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa. (Rm 15,7). Vâng mình đón nhận nhau để làm vinh danh Chúa, vì Chúa nói : Người ta cứ dấu này nhận biết anh em là môn đệ thầy, là anh em hãy yêu thương nhau.

“Lời nói lung lay việc lành lôi kéo”. Thế giới hôm nay đang khát những việc lành chân thực, là miệng nói tay làm, chứ không khát những việc lành giả tạo, là chỉ biết nói hay nhưng lại ít nhúng tay vào làm. Đức Giáo Hoàng Phanxico quỳ xuống hôn chân của hai vị lãnh đạo Nam Sudan để cầu mong sự hòa bình. Một cử chỉ không ai nghĩ đến sự hạ mình và tinh thần hòa bình đầy khiêm tốn của Ngài. Hành vi này nói lên ngài chính là môn đệ đích thực của Đức Kito, Đấng cũng hạ mình đến với chúng ta.

Tuần thứ 2 Mùa Vọng mời gọi ta tiếp tục hoán cải bằng chính đời sống của mỗi người. Làm việc lành nhỏ sẽ làm được việc lành lớn. Nhiều việc lành nhỏ sẽ trở thành việc lành vĩ đại dễ dàng thay đổi bộ mặt thế giới cho nên tốt lành.

Anna Phạm Tuyết fmm.