Chữ Ngờ Trong Đời Sống

Chúa đến BẤT NGỜ không chỉ là giờ chết, mà là mỗi giờ trong đời sống hàng ngày khi chúng ta làm điều tốt thì Chúa đó. Ngài hiện diện và dẫn ta đi trong ánh sáng của Ngài. Và Ánh Sáng đó luôn soi chiếu cuộc đời ta để ta không hối tiêc CHỮ NGỜ trong đời mình.

“…anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Mt 24,44).

Biến cố đau của 39 nạn nhân là chữ NGỜ của cuộc đời. Ngày 22/10/2019, 39 người trẻ này sẽ không NGỜ rằng đây là chiếc xe kết thúc cuộc đời mình! Khi bước vào xe, ai cũng hy vọng một tương lai sang ngời! Ấy thế mà !!! Vâng sự bất NGỜ làm cho ta hiểu rằng cuộc đời này ta không thể làm chủ được cái chết! Tuy nhiên chữ NGỜ cũng luôn được nhắc nhở cho người Kito hữu chúng ta vào mỗi Mùa Vọng hằng năm và thường ngày trong đời sống qua Lời Chúa.

Hôm nay Đức Giêsu lại nhắc đến trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng về việc Chúa đến BẤT NGỜ. Cơn lụt Hồng Thủy như biểu tượng nhắc nhở về đại họa cho thế giới như lời cảnh tỉnh thế nhưng người ta vẫn sống như thể mình sẽ không bao giờ chết. Họ tìm hạnh phúc tạm bợ bằng tiền, những cuộc ăn chơi chóng vánh, chiếc ghế quyền lực có hạn để kéo theo cả hệ lụy của đau khổ, giết nhau, dâm đãng, bạo lực tạo ra một thế giới bất an, nguy hiểm, lừa lọc… Giữa một thế giới đau khổ và vỡ vụn này, thì Lời Chúa hôm nay là niềm Hy vọng  viên mãn, đối nghịch lại với một thế giới tương tàn, nếu mỗi người chúng ta biết tìm đến với Chúa và sống theo đường lối của Ngài.

Bài đọc 1 đã mở ra một niềm vui khi đến với Chúa và được Chúa đồng hành trong ánh sáng của Ngài.

Hãy đến đây, nhà  Gia-cóp hỡi,
ta cùng đi, nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường ! (Is 2,5).

Chúa đang cùng đi với chúng ta, nếu ta TIN, thì Chúa đang đến với ta hằng ngày. Sự bất ngờ đó là Chúa tỏ cho ta thấy Ngài nhãn tiền khi đức tin của ta đã tin trọn vẹn vào Ngài.

Bài đọc 2, Thánh Phaolo loan báo để đón nhận thời đại của Chúa ta cần chuẩn bị bằng :

loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu” (Lc 13,12).

Vũ khí của sự sáng là chính Chúa. Chúa có đó hàng ngày ta gặp Ngài trong cầu nguyện, Thánh Lễ và bí tích Thánh Thể… thế nhưng ta lại chưa cảm nhận Ngài ở đó, để rồi ta đi tìm những cái chóng vánh thay vì sự vĩnh cửu.

Bài Tin Mừng của Chúa nhật hôm nay, mời gọi chúng ta tỉnh thức để gặp Chúa, Chúa đến BẤT NGỜ không chỉ là giờ chết, mà là mỗi giờ trong đời sống hàng ngày khi chúng ta làm điều tốt thì Chúa đó. Ngài hiện diện và dẫn ta đi trong ánh sáng của Ngài. Và Ánh Sáng đó luôn soi chiếu cuộc đời ta để ta không hối tiêc CHỮ NGỜ trong đời mình.

Anna Phạm Tuyết fmm.