Đời Sống Thánh Hiến Hôm Nay

chúng ta cần củng cố đời sống thánh hiến hôm nay: để đời sống thánh hiến có chất lượng cao LÀ hơn LÀM

Nhân dịp tham dự ngày tĩnh tâm của Liên tu sĩ Gp Phú Cường, cha đặc trách LTS chia sẻ chủ đề : “Thao thức sống chứng tá ngôn sứ” theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô với các tiêu chí muốn trở nên chứng tá ngôn sứ của Tin Mừng, người tu sĩ cần thực hiện:

 1. Phải luôn qui chiếu vào Chúa Kitô và mang chiều kích đức tin, để có một hành trình thực sự bước theo Đức Kitô mời gọi người tu sĩ phải biết phân định và xác tín tôi đang ở đâu và đang tìm ai?
 2. Mỗi tu sĩ, mỗi cộng đoàn phải thấm đẫm đời sống cầu nguyện (chung và riêng) vì thực trạng của đời sống thánh hiến hôm nay đang:
 • Thiếu máu Tin Mừng, thiếu qui chiếu vào Chúa Kitô, vào Hiến Pháp
 • Thiếu tính triệt để và Thiếu tính thuộc về
 • Đời sống tâm linh suy dinh dưỡng
 • Chưa chuẩn mực về nhân bản và nhân cách đời tu
 • Chưa say mê sứ vụ cho Nước Trời

Vì thế, chúng ta cần củng cố đời sống thánh hiến hôm nay: để đời sống thánh hiến có chất lượng cao hơn LÀM, chúng ta phải:

 1. Đặt chuẩn mực về nhân cách đời tu,
 2. Canh tân theo tiêu chuẩnTin Mừng,
 3. Tái cấu trúc đời sống thánh hiến > rượu mới đổ vào bầu da mới
 4. Say mê sống sứ vụ được trao theo đúng linh đạo của Hội dòng và theo đúng sứ mạng được trao ban,
 5. Trở thành một lời loan báo niềm vui cho mọi người, chuyên viên hiệp thông, sống tình huynh đệ, Đánh thức thế giới bằng niềm hy vọng,
 6. Lắng nghe Thiên Chúa và con người thời đại,
 7. Có đời sống thuộc về cộng đoàn bằng cả con tim, vì cộng đoàn là nơi Thiên Chúa muốn hiện diện và là nơi chị em sống hiệp thông với nhau. Niềm vui hiệp thông chỉ có thể lan tỏa khi mỗi thành viên sẵn sàng yêu Thương và hy sinh cho người khác mà không nề gian khổ. Không có yêu Thương không có cộng đoàn, bởi chính tình yêu xây dựng sự hiệp thông của con người. Tình yêu đó bao gồm 3 T (từ tâm là chân thành ước muốn điều thiện cho người khác, Thiện tâm là thực hiện điều tốt cho người khác, tình thương là cảm nhận niềm vui, hy vọng và những lo lắng của tha nhân.)
 • Cảm thức thuộc về Cđ trong tương quan nhân bản, yêu Thương nhau thật tình.
 • Kiến tạo tình huynh đệ, tình hiệp nhất, biết đón nhận các khác biệt của nhau, đó là ân huệ của CTT, là chứng tá ngôn sứ.
 • Tạo không gian vui vẻ, cởi mở để chuyển tải tình Thương cho nhau và cho tha nhân. Vậy đời sống cộng đoàn phải là nơi quyến rũ hấp dẫn ơn gọi trẻ sẽ đến với Hội dòng.
 1. Sẵn sàng ra đi dấn thân phục vụ tha nhân với hành trang mang tính chứng tá qua ba động tác : đến với, hiện diện, cúi xuống… vì đời sống thánh hiến được đặt trên nền tảng các giá trị Tin Mừng, đó là đời sống đức tin và dấn thân tông đồ.

Anne-Marie Thiên Lý fmm

Ghi nhận và chia sẻ