Đức Thánh Cha Phanxicô rất vui khi nghe đến Việt Nam

Truyền thông HĐGMVN Phỏng vấn Đức Cha Giuse Bùi Công Trác – Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, nhân dịp Đức Cha cùng với 4 Giám mục tham dự Hội nghị các Tân Giám mục do Bộ Truyền Giáo tổ chức, từ ngày 03 đến ngày 13 tháng 09 năm 2023 tại Học viện Giáo Hoàng Quốc tế Truyền Giáo Thánh Phaolô Tông đồ Rôma, Italy trỏ về sau 1 tháng...

ĐỨC GIÁM MỤC GIUSE BÙI CÔNG TRÁC CHIA SẺ

WHĐ – Phỏng vấn Đức Cha Giuse Bùi Công Trác – Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, nhân dịp Đức Cha cùng với 4 Tân Giám mục của GH Việt Nam đã tham dự Hội nghị các Tân Giám mục do Bộ Truyền Giáo tổ chức, từ ngày 03 đến ngày 13 tháng 09 năm 2023 tại Học viện Giáo Hoàng Quốc tế Truyền Giáo Thánh Phaolô Tông đồ Rôma, Italy.

WHĐ