Giai Đoạn Tiền Tập

Tiền tập viện là thời gian mà người trẻ khám phá dần nét đặc thù của Đoàn sủng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, quyết định vào Hội dòng hoặc hướng đến một con đường khác (vào một dòng khác hoặc sống đời độc thân thánh hiến…)

Tiêu Chuẩn Biện Biệt Một Ơn Gọi Để Nhận Vào Tiền Tập Viện

 • Bình diện nhân bản:
 • Sức khỏe thể lý và tâm lý tốt
 • Trưởng thành nhân bản theo lứa tuổi
 • Được đào tạo căn bản để hiểu được đời sống tu trì: có một nghề nghiệp giúp người trẻ cởi mở với công việc tông đồ.
 • Khả năng biện biệt và lấy quyết định.
 • Bình diện Kitô hữu:
 • Đời sống đức tin diễn tả cụ thể qua cuộc sống
 • Đời sống bí tích
 • Bình diện đời tu:
 • Ý thức lời mời gọi của Đức Kito và ước muốn đáp trả.
 • Có những khả năng cơ bản sống đời tu.
 • Sự thu hút sống trong một hội dòng quốc tế dấn thân cho sứ vụ truyền giáo phổ quát.

Thời Gian Của Tiền Tập Viện:

 Từ 6 tháng đến 2 năm tùy theo nhu cầu của chị Tiền Tập Sinh.

Việc Đào Tạo:

Trong thời gian này, Tiền tập sinh sẽ được giúp học để tập viết văn và suy tư, học anh văn và các môn năng khiếu đàn, nhạc... Tiếp tục theo học các khóa về Kinh Thánh, Giáo lý, Sư phạm giáo lý. Đây cũng là thời gian để học biết về Luật dòng ba Phan sinh tại viện, về cha thánh Phanxico và Mẹ Sáng Lập.

Ngoài thời gian học tập, Tiền tập sinh tham gia dạy giáo lý trong giáo xứ, đi thăm viếng người nghèo, người neo đơn, già yếu, bệnh tật và các hoạt động xã hội khác.