Dâng Hiến Là Ơn Gọi Đặc Biệt

Ta thường nghe: ơn gọi dâng hiến luôn là một mầu nhiệm và là món quà. Là mầu nhiệm, để người tu sĩ luôn mãi bám vào Thiên Chúa mới có thể đi đến cuối con đường; là món quà, để người tu sĩ biết...

Giai Đoạn Tiền Tập

Tiền tập viện là thời gian mà người trẻ khám phá dần nét đặc thù của Đoàn sủng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, quyết định vào Hội dòng hoặc hướng đến một con đường khác (vào một dòng khác hoặc sống đời độc thân...

Đi Tu Là Mang Lấy Một Lời Hứa

Thực tế nhiều người trẻ thời nay sợ hãi trước những lời khấn hứa này. Thiên Chúa mời gọi họ thuộc trọn về Chúa, nhưng thử hỏi mấy ai dám từ bỏ mọi thứ để theo đuổi một lời hứa ở phía trước? “Chèo ra chỗ...

Giai Đoạn Bình Minh

Mục tiêu duy nhất của việc mục vụ ơn gọi là giúp cho người trẻ, trong ánh sáng của Thần Khí có thể biện biệt và khám phá lời mời gọi của Thiên Chúa trên mình.

Sơ Lược Các Giai Đoạn Huấn Luyện FMM Việt Nam

Đoàn Sủng của Hội Dòng chúng ta do Thiên Chúa trao phó cho mẹ Marie de la Passion, thúc đẩy chúng ta bước theo Đức Kito, như Người đã hiến mình cho Chúa Cha trong mầu nhiệm Nhập Thể và Vượt Qua để cứu độ...

Lịch Linh thao Sinh viên hè 2013

Linh Thao là phương pháp cầu nguyện và là di sản của Thánh I-nha-xi-ô, Đấng sáng lập Dòng Tên, để lại cho Dòng và cho Giáo hội. Trong suốt 05 ngày này, các bạn sinh viên được hướng dẫn cầu nguyện và tâm sự với...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2013

Để đón nhận những Đệ tử mới muốn tìm hiểu ơn gọi Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, Ban Đào Tạo của Dòng sẽ tổ chức khóa Tuyển sinh năm 2013 từ thứ Hai ngày 12 / 8 đến thứ Bảy ngày 17 / 8...

KHỦNG HOẢNG VỀ ƠN GỌI – ƠN GỌI CHO KHỦNG HOẢNG

Hội Thánh nói riêng và trong gia đình nhân loại nói chung, có một loại khủng hoảng ơn gọi khác trầm trọng, bấp bách hơn nhiều lần so với khủng hoảng ơn gọi tu trì. Đó là: khủng hoảng ơn gọi gia đình. Làm sao...

Nhận định ơn gọi tu trì

Ơn gọi trước hết là một mầu nhiệm. Chúa gọi những ai Người muốn (x. Mc 3,13). Nhiệm vụ chúng ta là giúp các em khám phá ra tiếng Chúa gọi và đáp trả. Điều này diễn ra trong tiến trình nhận định ơn gọi....

Con đường Tình yêu: Nhận biết Ơn gọi

Muốn dành ưu tiên cho việc “tìm kiếm” ơn gọi, hoặc “quyết định” cách sống, chúng ta phải cố gắng ưu tiên thanh luyện tâm hồn mình, để yêu thật và biết tìm kiếm Chúa trên hết mọi sự, đồng thời đưa tình yêu vào...

Làm thế nào để phân định tiếng gọi của Chúa ?

Bạn hãy chân thành và tin tưởng Chúa trong lúc tìm hiểu ơn gọi của bạn. Bạn cũng hãy nhìn về phía trước, nếu đó là ơn gọi, bạn phải bảo vệ ơn gọi đó thế nào. Những gì xảy ra khi bạn theo ơn...

TUYỂN SINH ƠN GỌI FMM

Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ là một Dòng quốc tế thuộc quyền Tòa Thánh, hiến thân cho việc truyền giáo khắp nơi trên thế giới bằng đời sống chiêm niệm và hoạt động tông đồ. Sống trọn vẹn cho Chúa Cha theo gương...

Người Cha Nhân Hậu

Tôi tự nghĩ sao đến giờ này tôi mới nhận ra tình yêu vô bờ bến đó, một tình yêu vĩ đại và thật nhẫn nại…và đây chính là kế hoạch của Ngài, bằng mọi cách Ngài đã dẫn đưa tôi đến khóa linh thao...