Niềm Vui Gặp Gỡ

Sáng tinh mơ đến nhà dòng nhỏ nhắn

Góp nhặt về những tấm lòng cảm thông

Rất ân cần cộng đoàn tuy bốn chị

Nhưng niềm nở hiếu khách cứ như đông

Tuy một nhóm nhưng năm cha bảy mẹ

Cứ mong chờ đến hẹn lại sang

Năm Xuyên Mộc , năm Bông Trang háo hức

Năm nay Bình Giã đơn giản thân quen

Chị và tôi tuy mỗi người một cách

Gắng tìm đường về Nước Chúa mà thôi

Anh lại hy sinh bớt thêm một thói đời

Muốn góp phần vào hạnh phúc thiêng liêng

Muôn lời chúc cho Bảo trợ ơn gọi

Ngày một thêm nối dài mãi thiên thu

Nhà nguyện nhỏ nhưng lòng không nhỏ

Xin Chúa chúc lành Cộng đoàn mãi an vui.

 

             Anna Phan thị Kim Thanh

            Hội viên Bảo trợ ơn gọi