Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu Tại Thanh Hải Ngày 26/07/2019

Hôm nay, trong ngày mừng lễ hai thánh Gioakim và Anna, ngày 26/07/2019, Hội Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ tại Việt Nam đã tổ chức thánh lễ tuyên khấn lần đầu cho 7 chị em, tại nhà thờ Thanh Hải, Gp Nha Trang.

Thánh lễ được cử hành lúc 6:00 AM do cha Anphongxo Nguyễn Công Minh, OFM chủ tế. Đồng tế với cha Anphongxo có các linh mục trong giáo phận và các linh mục thân nhân của các tân khấn sinh.  Hiệp dâng thánh lễ  cầu nguyện cho các tân khấn sinh hôm nay có bà con giáo dân trong giáo xứ, thân nhân của các tân khấn sinh, các ân nhân và các chị em trong Tỉnh Dòng.

Trước mặt chị Giám Tỉnh Anna Nguyễn Thị Tạo, 7 Khấn sinh lần lượt tuyên đọc Lời Khấn bước theo sát Chúa Kito hơn. Kể từ nay, hành trình theo Chúa Giêsu bước sang một giai đoạn mới đặt 7 tân Khấn sinh vào sâu hơn, gần gũi hơn trong tương quan với thầy Giêsu. Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng đã khởi sự nơi các chị em tuyên khấn hôm nay biết bao điều tốt lành cũng hoàn tất kế đồ của Người trên mỗi bước đường dâng hiến của các chị.