Xin Cầu Nguyện Cho Soeur Elisabeth Lê Thị Tơ (Marie Félicie)

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH

            Tỉnh Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ Việt Nam

Trân trọng kính báo:

Nữ tu Elisabeth Lê Thị Tơ (Marie Félicie)

Sinh ngày 11 tháng 02 năm 1922 tại giáo họ Yên Trạch, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 7g55 ngày 02 tháng 03 năm 2020,

Tại Cộng đoàn Cộng đoàn Thánh Phanxicô, Quy Hòa.

Hưởng thọ 98 tuổi - Tu Dòng 63 năm.

Nghi thức tẩm liệm :   vào lúc 16g00 ngày 02 tháng 03 năm 2020

                                  Tại Cộng đoàn Thánh Phanxicô, Quy Hòa

Thánh lễ An Táng

Vào lúc 7g30 Thứ Tư, ngày 04 tháng 03 năm 2020

Do Đức Cha Mathêu Nguyễn Văn Khôi - Giáo phận Quy Nhơn, chủ tế

Tại Nhà thờ Thánh Phanxicô, Quy Hòa

Giáo phận Quy Nhơn

An táng tại nghĩa trang của Nhà Dòng tại Quy Hòa

Kính xin Đức Hồng Y, Đức Tổng Giám Mục, quý Đức Cha, quý Linh mục, Tu sĩ và thân hữu xa gần hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện cho nữ tu Elisabeth sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con xin chân thành cảm tạ.                                               TM. Tỉnh dòng

Xin quý cha đồng tế mang lễ phục tím.                           Nt Anna Nguyễn Thị Tạo, fmm

                                                                                                                   Giám tỉnh