Thư chia buồn của cha Phi Khanh Khởi, OFM

Chủ Nhật, 16 tháng 2 2020, 09:00CH +07:00
Chủ đề: Hiệp thông

Kính thưa Chị Giám Tỉnh,

Tôi xin hiệp thông với toàn thể chi em FMM Việt Nam kính cẩn tưởng nhớ Chị  Mai Công khả kính vừa được gọi về Nhà Cha. Cảm tạ Chúa đã ban cho Tỉnh Dòng FMM VN và Đại Gia Đình Phan Sinh VN một gương sáng về đời sống hoàn toàn dâng hiến cho Thiên Chúa và về tinh thần thừa sai đem ánh sáng Phúc Âm đến cho nhiều người.
Hiệp nhất trong kinh nguyện và tập tục tốt lành Thờ Phượng Thánh Thể.
 
Phi Khanh VƯƠNG ĐÌNH KHỞi, ofm
 
(XIn cầu nguyện cho em trai tôi là Vương đỉnh Chữ lâm bệnh nặng nằm tại BV Ung  Bướu. Y khoa bó tay. Chỉ còn nhờ Chúa thương xót ban bình an).