Thư chia buồn của Đức Hồng Y Phê-rô

Chị Giám Tỉnh kính mến,

Được tin Chị Madeleine Mai Công đã được Chúa gọi về với Chúa, tôi xin được hiệp thông với Tỉnh Dòng dâng lời cầu nguyện cho chị Madeleine sớm vào hưởng Nhan thánh Chúa.
Tôi được biết chị Mai Công từ thời chị còn làm việc ở 5 Gia Long Đalat với Sr Claude, tôi rất khâm phục chị về lòng đạo đức và con người rất nhân bản, tư cách tu sĩ, nhà huấn luyện, giám tỉnh; với tính cách mà tôi thường nói về chị "fortiter sed suaviter" (mạnh mẽ nhưng dịu dàng). Chị luôn biểu lộ tinh thần Hội thánh khi phải có những quyết định khó khăn như lúc rời Gia Long về Cô Giang và về M'Lon ...
Tôi tin rằng chị đã ra đi nhưng không bao giờ vắng bóng trong sinh hoạt của Hội Dòng và trong lòng những người đã từng quen biết chị. Trong một thời gian ngắn, Hội Dòng đã dâng lên Chúa những người con ưu tú của mình, chắc chắn Chúa sẽ bù lại gắp trăm, gắp ngàn lần cho Hội Dòng.
Chị Giám Tỉnh cứ yên tâm nhé : Chúa luôn ở với chị và Hội Dòng.
 
Hồng Y Phêrô.