Xin Cầu Nguyện Cho Sơ Madeleine Đỗ Thị Công, fmm

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH

            Tỉnh Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ Việt Nam

Trân trọng kính báo:

Nữ tu Madeleine Đỗ Thị Công, fmm

Nguyên Bề Trên Giám Tỉnh

Sinh ngày 26 tháng 01 năm 1937 tại Lương Hòa - Long An

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 16g00 ngày 15 tháng 02 năm 2020

Tại Cộng đoàn Niềm Vui - Suối Dầu - Nha Trang

Hưởng thọ 83 tuổi - Tu Dòng 59 năm.

Nghi thức tẫn liệm :   vào lúc 15g00 ngày 16 tháng 02 năm 2020

                                     Tại cộng đoàn Thánh Tâm - Tp.HCM

Thánh lễ An Táng

Vào lúc 5g30  Thứ Hai, ngày 17 tháng 02 năm 2020

Do Cha Giám tỉnh Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, OFM, chủ tế

Tại Nguyện Đường Thánh Tâm

269 Nguyễn Văn Đậu - Phường 11 - Q. Bình Thạnh - Tp.HCM

An táng tại nghĩa trang Giáo xứ Tân Bắc - Đồng Nai

Kính xin Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý Linh mục, Tu sĩ và thân hữu xa gần hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện cho nữ tu Madeleine sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

  Chúng con xin chân thành cảm tạ.                                               TM. Tỉnh dòng

Xin quý cha đồng tế mang lễ phục tím.                           Nt Anna Nguyễn Thị Tạo, fmm

                                                                                                                   Giám tỉnh