Xin Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Soeur Thérèse Nguyễn Thị Thơ

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH

            Tỉnh Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ Việt Nam

Trân trọng kính báo:

Nữ tu Thérèse Nguyễn Thị Thơ

Sinh ngày 12 tháng 11 năm 1948 tại Dalat

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 22g30 ngày 13 tháng 01 năm 2020,

Tại Cộng đoàn Thánh Tâm, 269 Nguyễn Văn Đậu, P.11, Bình Thạnh, Tp. HCM.

Hưởng thọ 72 tuổi - Tu Dòng 43 năm.

Nghi thức tẩm liệm :   vào lúc 17g ngày 14 tháng 01 năm 2020

                                     Tại cộng đoàn Thánh Tâm - Tp.HCM

Thánh lễ An Táng

Vào lúc 5g30  Thứ Năm, ngày16  tháng 01 năm 2020

Do Cha Giám tỉnh Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, OFM, chủ tế

Tại Nguyện Đường Thánh Tâm

269 Nguyễn Văn Đậu - Phường 11 - Q. Bình Thạnh - Tp.HCM

An táng tại nghĩa trang Giáo xứ Tân Bắc - Đồng Nai

Kính xin Đức Hồng Y, Đức Tổng Giám Mục, quý Đức Cha, quý Linh mục, Tu sĩ và thân hữu xa gần hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện cho nữ tu Thérèse sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con xin chân thành cảm tạ.                                               TM. Tỉnh dòng

Xin quý cha đồng tế mang lễ phục tím.                           Nt Anna Nguyễn Thị Tạo, fmm

                                                                                                                   Giám tỉnh