ECCE – FIAT - Thánh Lễ An Táng Nữ Tu Anna Kính FMM

"Tôi đã đấu trong cuộc đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính...", 2Tm 4,7-8

ECCE – FIAT

THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU ANNA KÍNH FMM

Sáng ngày 30/03/2019, chị em các cộng đoàn trong Tỉnh dòng tụ họp tại nhà Tỉnh dòng để tham dự thánh lễ an táng cho chị Anna Kính, một người chị em rất thân thương mà Chúa mới gọi về. Trước thánh lễ, chị em cùng nhau cử hành giờ kinh Phụng vụ cùng với chị vào lúc 4g30 sáng. Cuối giờ kinh, tất cả chị em Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ tập trung quanh linh cữu của chị Anna Kính để nói lời giã biệt chị. Sau đó gia đình cũng đứng xung quanh để từ giã chị.

Thánh lễ an táng cho chị Anna Kính do Đức cha Đa-Minh Nguyễn văn Mạnh, GM Phó GP Dalat chủ tế. Cha Giám Tỉnh OFM, cha Quản Hạt, cha Bề trên Cộng đoàn OFM Đa-kao, quý cha Bề trên và quý cha đồng tế, cùng với sự tham dự đông đảo của quý tu sĩ nam nữ, thân bằng quyến thuộc và cộng đoàn dân Chúa.

Sau khi đoàn đồng tế rước lên nhà nguyện, chị Anthony Duyên Hường đọc tiểu sử của chị Anna Kính.

Trong bài giảng, Đức cha Đaminh - người bạn 'xung kích' của chị Anna Kính cách đây 41 năm - đã chia sẻ về hai tiếng "ECCE - FIAT" mà suốt cả cuộc đời chị Anna Kính đã luôn sẵn sàng thưa lên với Chúa trước mọi lời mời gọi... đặc biệt trong bệnh tật của mình.

Chị Anna Tạo, Giám Tỉnh đại diện chị em cám ơn Đức Hồng Y Phêrô, Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ, thân bằng quyến thuộc, anh chị em giáo dân và mọi người đang hiện diện trong Thánh lễ cũng như vắng mặt.

Cuối Thánh lễ, cha Giám Tỉnh OFM cử hành nghi thức tiễn biệt cho chị Anna Kính. Sau đó chị được đưa ra nghĩa trang Tân Bắc để an nghỉ cùng với chị em tại đây. Cha chánh xứ Tân Bắc Jos. Tạ Duy Tuyền cử hành các nghi thức sau cùng trước khi linh cữu của chị được đặt vào lòng đất mẹ. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn chị Anna sớm được về hưởng hạnh phúc trong Nước Vĩnh Cửu.

 

 

Chị em FMM/VN