Cha Cựu TPV Giacomo Bini đã qua đời

Cha Giacomo Bini làm TPV từ năm 1997 đến 2003 và đã có mấy dịp sang thăm Việt Nam. Lần nào cha cũng đến thăm chị em FMM Việt Nam và vui mừng khích lệ chị em sống ơn gọi... Chị em hiệp ý cầu nguyện cho Cha được hưởng hạnh phúc đời đời bên Chúa...

Cha Cựu TPV Giacomo Bini đã qua đời

Gicobe BiniAnh Giacôbê Bini, cựu Tổng Phục vụ Dòng Phan sinh (1997 – 2003) đã qua đời. Hưởng thọ 76 tuổi.

Anh sinh tại Ostra Vetere (Ancona, Ý) ngày 23/8/1938, sau đó, anh sống tại Amalio và Teresa Tamfani. Anh vào Dòng ngày 18/9/1956, khấn tạm ngày 19/9/1957 và khấn trọn ngày 7/9/1963 trong Tỉnh Dòng thánh Giacôbê ở Marches. Anh chịu chức linh mục ngày 14/3/1964. Anh đã hoàn thành những chức vụ: Giám sư nhà tập, Cố vấn Tỉnh Dòng, và Phó Giám tỉnh Tỉnh Dòng Marches.

Anh đã học tại học viện Công giáo Pari 2 năm. Năm 1971, anh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với nhan đề “Tội lỗi và Sám hỗi” trong tác phẩm của thánh Basil Cesarea, và nhận được danh hiệu Tiến sĩ khoa học Tôn giáo tại đại học Strasbourg. Vào tháng 2 năm 1983, anh đã từ giã những trách nhiệm Cố vấn và phó Giám tỉnh của Tỉnh Dòng để đi truyền giáo và nhập vào tỉnh Dòng thánh Phanxicô Châu Phi và Madagascar. Anh đã làm Giám tỉnh tại Nairobi sáu năm trước khi anh được chọn làm Tổng Phục vụ. Anh làm TPV từ năm 1997 đến 2003.

Vào năm 2007, anh làm phụ trách cộng đoàn quốc tế tại Paletin, trực thuộc TPV, khi đang làm công việc của cuộc hội thảo năm 2006 về những phương thức Phúc Âm Hóa mới của Châu Âu. Hiện tại cha là chủ tịch của quỹ tài trợ chân phước Êghiđiô, bao gồm cả Paletin và Istanbul.

Nguyện xin Chúa ban cho ngài được hưởng hạnh phúc đời đời.

Nguồn: http://www.ofmvn.org/