Lễ tang thầy Tôma Huỳnh Thông

Noi gương cha thánh Phanxicô, thầy Tôma đã sống nghèo và sống trọn cuộc đời giữa người nghèo,…, tình yêu Đức Kitô đã thúc bách thầy đi đến với những người nghèo và kết hôn với bà chúa nghèo,… thánh Phanxicô đã đón nhận cái chết như một người chị, cũng vậy thầy đã đón nhận cái chết một cách an bình như lời của Vịnh gia đã viết, ‘trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con’...

Lễ tang thầy Tôma Huỳnh Thông

Vào lúc 4:30 ngày 14/2/2014 tại nhà nguyện nhỏ nằm trong khuôn viên Giáo xứ, anh em trong Dòng đã cử hành thánh lễ và nghi thức tẩm liệm cho thầy Tôma. Bà con thân hữu cùng đông đảo giáo dân đã đến sớm để tham dự nghi thức tẩm liệm. Giờ nghi thức được cử hành trong bầu khí đượm tình huynh đệ, sốt sắng và xúc động. Đến 5:30 giờ, anh chị em đã chuyển thi hài của thầy lên nhà thờ để chuẩn bị thánh lễ an táng.

Vào lúc 8:00 tại nhà thờ Cư Thịnh, Giáo phận Nha Trang, Đức Giám mục Giuse Võ Đức Minh đã chủ tế thánh lễ an táng cho thầy Tôma. Trong Thánh lễ có Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa, hơn năm mươi linh mục cùng đồng tế và rất đông tu sĩ và Giáo dân tham dự buổi lễ để cầu nguyện cho thầy Tôma.

Đầu thánh lễ, một người đại diện Giáo xứ Cư Thịnh đọc lại tiểu sử của thầy. Những điều được chú ý trong tiểu sử của thầy Tôma là thầy đã dành trọng cuộc đời cho Chúa và cho người nghèo. Đức Cha Giuse cũng đã nói đầu Thánh lễ rằng: “đặc biệt gởi đến những nghèo nghèo khó, những người đói khát, những người phong cùi, những người bất hạnh là những đối tượng mà thầy Tôma theo linh đạo của thánh Phanxicô đã hết mực yêu thương chăm sóc, quý trọng, cống hiến cả cuộc đời của mình cho những người nghèo khổ như thế…”.

Cha phó Giám tỉnh Giuse Vũ Liên Minh cũng đã nói về Thầy Tôma rằng: “noi gương cha thánh Phanxicô, thầy Tôma đã sống nghèo và sống trọn cuộc đời giữa người nghèo,…, tình yêu Đức Kitô đã thúc bách thầy đi đến với những người nghèo và kết hôn với bà chúa nghèo,… thánh Phanxicô đã đón nhận cái chết như một người chị, cũng vậy thầy đã đón nhận cái chết một cách an bình như lời của Vịnh gia đã viết, ‘trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con’”.

Cuối Thánh lễ, cha Giám tỉnh Inhaxio Nguyễn Duy Lam đại diện cho anh em Phan sinh cám ơn hai Đức cha, các linh mục và toàn thể Giáo dân đã dành tình cảm đặc biệt đối với thầy Tôma trong lúc thầy đang sống và lúc thầy đã lìa trần.

Sau Thánh lễ, anh em trong Dòng và toàn thể Giáo dân đã tiễn đưa thầy về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nguồn: OFMVN.org