Họp Mặt Các Tân Giám Tỉnh

Lời cầu nguyện là nguồn mạch của ân sủng và đời sống. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các Tân Giám Tỉnh trong thời gian đào tạo để Thiên Chúa giúp các chị đảm nhận vai trò lãnh đạo với lòng tin và niềm vui.

Logo của cuộc gặp gỡ các Tân Giám Tỉnh được thiết kế với các biểu tượng nói lên căn tinh FMM như Huy Hiệu, Hiến Pháp, Thánh Giá chữ Tau theo sau hành trình biến đổi.

Logo này thể hiện sự cam kết của Hội Dòng cho việc đào tạo các giám tỉnh tương lai trong giai đoạn chuyển tiếp của hành trình biến đổi, để các chị đảm nhận vai trò lãnh đạo và cộng tác vào trong sự biến đổi của toàn Hội Dòng.

Là một thành phần trong cuộc họp của các Tân Giám Tỉnh tại Rome diễn ra từ ngày 10/9 đến 10/10/2019, ban truyền thông hội dòng sẽ chuyển đến chị em chương trình của lần họp này. Trong trang Provincial News, chị em sẽ có thể theo dõi chương trình và các hoạt động của cuộc họp. Ban truyền thông mời gọi chị em cầu nguyện cho biến cố này của Hội Đồng Trung Ương với mục đích chính là: “Trong thời gian chuyển tiếp này, trên hành trình biến đổi, Hội Đồng Trung Ương cung cấp cho các giám tỉnh tương lai các phương tiện để đảm nhận vai trò lãnh đạo và cộng tác trong sự biến đổi của toàn thân thể”

Lời cầu nguyện là nguồn mạch của ân sủng và đời sống. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các Tân Giám Tỉnh trong thời gian đào tạo để Thiên Chúa giúp các chị đảm nhận vai trò lãnh đạo với lòng tin và niềm vui cùng với những đóng góp của các chị trong hành trình biến đổi của toàn thể chúng ta: “Khi 2 hoặc 3 người họp nhau cầu nguyện nhân danh Thầy thì Thầy ở giữa họ” (Mt 18, 20)

Nhờ lời chuyển cầu của Chân Phước Mary of the Passion xin Chúa chúc lành cho các Tân Giám Tỉnh và toàn Hội Dòng trong thời điểm này.

THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội Đồng Trung Ương

Massy Françoise

Delleman Jolanda

Filomena Ana

Glenny Araujo Eufemia Mercedes 

Lambo Kembele Célestine 

Lee Bi Yuan Andrina 

Mendonça Helen 

Skeers Narelle Therese 

Lebon Geneviève 

Tarraz Marilyn

Các Tân Giám Tỉnh

Africa

Sister Madalena João BAPTISTA                                   Province of Angola

Sister Perpétue Célestine KPOWDA                              Province of Burkina Faso, Niger, Togo

Sister Julienne MAKOSSO Kambissi                      Province of Congo Brazzaville Cameroon

Sister Marie Jeanne TSIMBA Bundi                               Province of Congo Kinshasa

Sister Françoise ILUNGA wa Ilunga                               Province of Congo Lubumbashi

Sister Sebastiana BEKYANE                                         Province of Ghana, Liberia

Sister Marie Brigith RASOAMANAMPY                           Province of Madagascar

Sister Georgette NGOM                                                Province de Mauritania, Senegal

Sister Lúcia Mirione MANUEL                                        Province of Mozambique

Sister Urszula PIETRZAK                                              Province of East Africa

America

Sister María de los Milagros DÁVILA                             Province of Argentina, Uruguay

Sister Fidela Arminda BORQUEZ Sandoval                    Province of Bolivia, Chile

Sister Bertha Inés GÓMEZ Alzate                                 Province of Colombia

Sister Dolores Magdalena ASMAT Puente                      Province of Peru, Paraguay

ASIA

Sister Theresa LEE Sun Young                                     Province of Korea 

Sister Mary MURINGASERRY John                                Province of India Bangalore

Sister Francisco Nirmala GNANAPRAGASAM                  Province of India Chennai

Sister Annie Manuel NEDUMTHAKADIEL                       Province of India Delhi

Sister Delphinal Stella BALTHAZAR                              Province of India Ootacamund

Sister Bernadeta Budi JULIATI                                     Province of Indonesia

Sister Maria ODA Kyoko                                              Province of Japan 

Sister Zarina JAMAL                                                    Province of Pakistan 

Sister Marilyn OLIVA                                                   Province of Philippines 

Sister Elsie Rubina RODRIGO                                      Province of Sri Lanka

Sister Rosa CHEN Chei Ling                                         Province of Taiwan 

Europe

Sister Lillian HUNT                                               Province of Ireland, Malta, United Kingdom 

Sister Maria Isabel Ribeiro GOMES                     Province of Portugal 

Sister Marzena Barbara DZIKOWSKA                  Province of Central and Eastern Europe

 Các Dịch Vụ Của Cuộc Họp

Náo Hoạt Viên :                         Virginie Vallard

Dịch Thuật :                              Anne Marie Driss,  Daniella Persia 

Nhóm Phụng Vụ :                     Srs. Hazel Tolentino and Jana Chop

Y Tá :                                        Sr.Mary Kurian Chakalakudyil

 

(Nguồn tin fmm.org)