Cuộc Họp Các Quản Lý Tỉnh Dòng

Các chị quản lý của các tỉnh dòng trong toàn Hội Dòng đã quy tụ về Rome để tham gia khóa họp từ ngày 22 – 29 / 07, và khóa huấn luyện cho các chị quản lý mới từ ngày 29/07 đến 11/08/2019. Văn phòng tài chính trung ương và cộng đoàn Saint Helena đã làm việc tích cực để cuộc họp diễn ra suôn sẻ. Chúng ta cùng cưu mang các chị trong lời cầu nguyện để Chúa Thánh Thần có thể trợ giúp các chị. Nhờ lời chuyển cầu của Chân Phước Mary of the Passion xin Chúa chúc lành cho các chị.