Tổ Chức Phan Sinh Quốc Tế: Hồi Ức Và Lịch Sử

Nhân dịp 30 năm Tổ chức Phan Sinh Quốc Tế gia nhập Liên Hiệp Quốc, một hội nghị đã được tổ chức vào ngày 16 tháng 6 tại đại học Thánh Antôn ở Roma.

Mục đích của hội nghị này là để kỷ niệm ngày gia nhập và giới thiệu sứ mạng của Tổ chức. Tổ chức Phan Sinh Quốc Tế làm việc không mệt mỏi vì những người nghèo nhất. Đó là tiếng nói của những người không có tiếng nói trong một thế giới toàn cầu.

Nhân dịp này, chị Diana Munoz Alba, FMM đến từ Mexico đã đưa ra một lời chứng về việc dấn thân của chị cho người di cư. Chị Diana và hội dòng đã thấy được những khó trong cuộc sống hàng ngày của người phụ nữ: nhân phẩm của những người nhập cư.

Một lời chứng khác được đưa ra tại hội nghị này là của Tổng giám mục Fridolin Ambongo, Ofmcap, Tổng Giáo Phận Kinshasa. Đức Tổng đã chia sẻ kinh nghiệm về công lý và hòa bình ở Congo-Drc. Đức Tổng giám mục Fridolin nhìn thấy trong Tổ chức Phan Sinh Quốc Tế một câu trả lời cho sứ vụ ngày hôm nay trên thế giới và khuyến khích Tổ chức tiến về phía trước, theo gương của Thánh Phanxicô Assisi bảo vệ cho người nghèo và những người nhỏ bé.

Nguồn fmm.org