EGC ngày 26/9

BƯỚC 7: SỨ VỤ CỦA FMM TRONG THẾ GIỚI ĐANG TIẾN TRIỂN LÀ GÌ? VÀ ĐƯA TỚI NHỮNG HÌNH THỨC MỚI.

Sứ vụ của FMM trong thế giới đang tiến triển là gì?

Như các chị em biết, chúng tôi đã nhảy qua hai bước trong chương trình của EGC: “Sứ vụ trong bối cảnh hôm nay” và “Sứ vụ FMM trong thế giới hôm nay là gì?” Thực tế, chúng tôi đang đi trong luồng chảy của EGC và các vấn đề này đang được đưa ra thảo luận.

Đưa ra những hình thức mới.

Dưới đáy của tiến trình chữ U là ước muốn chung được kết nối với cái cốt lõi tại sao FMM ở đây: chúng ta đã bước vào giai đoạn “Hiện diện” . Thiên Chúa mời gọi chúng ta là gì và ở đâu?

Chúng ta được mời gọi đi vào trong “cách thức sáng tạo” để hình dung ra một mô hình mới làm nên cuộc sống và sức sống cho toàn THÂN THỂ HỘI DÒNG trong 10 – 15 năm tới. Công việc này chúng tôi làm theo nhóm.