Đưa Tất Cả Mọi Chị Em Tham Gia Vào Hành Trình Biến Đổi Của Chúng Ta

Khi con người suy ngẫm về ý nghĩa hiện hữu của mình, họ dấn mình vào một hành trình biến đổi. Hành trình biến đổi này là một chuyến đi bắt đầu để khám phá ý nghĩa đích thực của nó đối với bản thân của mỗi người, nơi đích đến - hay sự biến đổi - xảy ra khi một người suy ngẫm về hành trình của mình. Mỗi cá nhân có một hành trình và đích đến duy nhất để hướng tới sự biến đổi giúp định hình họ là ai.

Câu trích trên gợi nhớ đến những năng động mới của năm 2017 khi toàn thể Hội Dòng tham gia vào hành trình biến đổi. Biến đổi là một điều cần thiết trong cuộc sống của mỗi con người. Vì vậy, các chị lãnh đạo của Hội Dòng, sau một loạt các tiến trình biện biệt, đã kêu gọi mỗi cá nhân chị em trong Hội Dòng tham gia vào hành trình biến đổi quan trọng này. Đó là một lời kêu gọi thức tỉnh để nhìn lại toàn bộ cuộc sống của chúng ta, về mặt thiêng liêng, tương quan hay mục vụ, để đưa ra những phương thức mới nhằm nâng cao đời sống của Hội Dòng. Hành trình biến đổi này là một hành trình có hệ thống mở ra từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, tương tự như các giai đoạn phát triển của con người. Tất cả bắt đầu bằng việc sensing - cảm nhận thực tế vào năm 2017, về các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của chúng ta, và dần dần tiến tới việc sử dụng nhiều công cụ biến đổi hơn như: Hành trình chữ U, Lắng Nghe Tích cực (Generative Listening), Trao đổi Tích cực (Generative Speaking), Bốn Lãnh Vực Đối Thoại (Four Fields of Dialogue), v.v.

Làn sóng biến đổi mới này đã tạo ra một tác động tích cực đến chúng tôi, là Những Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ ở Tỉnh dòng Ghana-Liberia. Một loạt các cuộc họp đã được tổ chức để tập trung các nhóm khác nhau tham gia các khóa đào tạo về việc biến đổi, hoặc để cùng nhau thảo luận về sự hiểu biết của chúng ta về hành trình này, các yêu cầu của hành trình và cách chúng ta với tư cách là một Tỉnh Dòng có thể đưa ra lời đáp trả cụ thể và chân thực. Một số điểm tập trung để thảo luận là: đời sống thiêng liêng của chúng ta, sứ mạng truyền giáo, việc lãnh đạo, các cơ cấu, các mối tương quan bên trong và bên ngoài, các mô hình não trạng và sự đáp ứng những nhu cầu của các vị trí địa lý giữa những người khác.

Qua tất cả các khóa học và cuộc họp được tổ chức, những nỗ lực có ý thức đã sử dụng các công cụ biến đổi của việc lắng nghe và đối thoại tích cực, hành trình chữ U, v.v. Nhìn lại những năm qua từ khi bắt đầu hành trình này, chúng tôi có thể tự tin nói rằng có những dấu hiệu đáng được đánh giá cao về sự tăng trưởng trong Tỉnh Dòng chúng tôi; những điều mới mẻ cũng đang xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi. Khả năng lắng nghe và trao đổi của chúng tôi đã được cải thiện dựa trên việc thực hành lắng nghe và đối thoại tích cực. Chất lượng mối tương quan của chúng tôi với nhau và tình liên đới với mọi người trong sứ mạng của chúng tôi đã được nâng cao rất nhiều. Sự tiến bộ đạt được có thể quy cho việc chia sẻ cởi mở và nỗ lực có ý thức của mỗi cá nhân chị em, như là kết quả của Khóa đào tạo cho các Phụ trách, Hội Nghị Tỉnh Dòng, các cuộc họp cho thế hệ trẻ, các cuộc đối thoại Cộng đoàn, v.v. được coi là những công cụ biến đổi. Chúng tôi tin rằng động lực lớn hơn để đạt được cấp độ này là việc hợp nhất các tỉnh dòng, tức là nhập thành miền dòng, điều này sẽ sớm trở thành hiện thực và chúng tôi mong đợi với nhiều hứng khởi bất chấp những lo sợ tiềm ẩn. Nhưng như Đức Kitô thường nói với các môn đệ, “Đừng sợ…”; và vì vậy chúng tôi sẵn sàng lao xuống chỗ sâu, vì chúng tôi biết rằng chính Thần Khí của Thiên Chúa đang dẫn dắt Hội Dòng của chúng ta trong hành trình biến đổi này.

Ban lãnh đạo của Tỉnh Dòng chúng tôi đã đảm bảo rằng chủ đề về biến đổi được kết hợp trong tất cả các chương trình khác như các khóa tĩnh tâm hàng năm và các khóa thường huấn đang diễn ra. Những khóa tĩnh tâm và khóa đào tạo này mang lại nhiều lợi ích và truyền cảm hứng, thách thức chúng tôi với tư cách là cá nhân và cộng đoàn đảm nhận sự biến đổi và cam kết biến nó nên thành phần và là mảnh đất của cuộc đời chúng tôi. Từng cá nhân chị em và mỗi cộng đoàn đã và đang nắm bắt các nguyên tắc của việc biến đổi và kết hợp nó vào đời sống cầu nguyện và phụng vụ của chúng tôi.

Một số phản hồi chung từ các nhóm học hỏi khác nhau như sau:

• Chị em bày tỏ mạnh mẽ rằng chúng tôi bắt buộc phải đưa được tất cả mọi người tham gia vào hành trình này và không ai bị bỏ lại phía sau

• Có những dấu hiệu thấy được của sự cởi mở và mong muốn biến đổi.

• Chị em đang đảm nhận nghiêm túc hơn vai trò thành viên của mình trong cộng đoàn và sứ vụ tông đồ.

• Các khóa học được cung cấp đã giúp thấm nhuần sự tin tưởng ngày càng gia tăng vào các cấp lãnh đạo của chúng tôi.

• Có một sự khao khát sâu sắc để đón nhận thay đổi và được biến đổi; có lưu ý đến những bất tiện, nhưng cùng nhau tìm kiếm điều tốt đẹp hơn.

• Có sự gia tăng cảm thức thuộc về thân thể Hội Dòng và suy nghĩ cấp Hội Dòng.

• Có một cảm giác chung là chị em nhiệt tình đón nhận mô hình mới và hướng đến sát nhập Miền.

• Các lãnh đạo và các thành viên cảm thấy được gia tăng năng lực về thể lý, thiêng liêng, tâm lý và do đó có sự khao khát và sẵn sàng tiến lên phía trước.

• Cần lên kế hoạch có hệ thống và chiến lược về nguồn nhân lực của chúng ta để có thể thay thế cách nhịp nhàng các chị lãnh đạo giỏi và năng động đang sắp nghỉ hưu hoặc hoàn thành nhiệm vụ.

Mặc dù chúng tôi nồng nhiệt hoan nghênh ý tưởng sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ của Hội Dòng, chúng tôi khuyên các chị em trẻ của chúng tôi nên tiếp tục học tiếng Pháp.

Thông qua việc 'cảm nhận hệ sinh thái', chúng tôi đã khám phá ra nhiều thực tế xung quanh mình mà không thể quá nhấn mạnh. Điều này khiến một số cộng đoàn thực hiện các dự án để đáp ứng lập tức nhu cầu khẩn cấp của các gia đình nghèo.

Biến đổi là một hành trình hướng nội và hướng về phía trước; chúng tôi đang đạt được những bước tiến và chúng ta phó thác chính mình cho Đức Giêsu, Đấng là Thầy-Người dạy dỗ và Nhà Đào Tạo và phó thác cho Mẹ Rất Thánh của chúng ta, Đấng là 'con đường trong Con đường'. Chúng tôi nhận ra rằng mối tương quan cá nhân sâu sắc với Đức Giê-su làm cho sự biến đổi trở nên đáng mong đợi và khả thi. Vì vậy, chúng ta đặt hy vọng nơi Thiên Chúa để múc lấy sức mạnh từ Ngài qua cầu nguyện để phát triển tính cách của Chúa Kitô là sự biến đổi đích thực.

 

Julia Mombo Pelenah, f.m.m.