New Delhi Ấn Độ: Ơn Gọi Trẻ Khám Phá Những Lời Đáp Trả Mới Trong Viễn Cảnh Hôm Nay

Cùng một tinh thần và đặc sủng, chúng ta cần dấn thân vào sự mới mẻ.

Từ ngày 14 -16 tháng 1 năm 2020 chị em trẻ của tỉnh dòng New Delhi đã qui tu lại để khám phá lời đáp trả mới cho những vấn đề mới nổi lên trong thế giới hôm nay.

Theo lời mời gọi của Hội dòng, các chị Kalai Selvi, Bensy, Phulkumari và Latamani đã tổ chức buổi gặp gỡ này. Có 30 chị em tham dự, được chia thành 8 nhóm nhỏ theo khu vực mà chị em đang phục vụ. Điều này đã hỗ trợ chị em phản ánh được thực tế môi trường mình đang sống.

Chủ đề của lần gặp gỡ: “Ơn Gọi Trẻ Khám Phá Những Lời Đáp Trả Mới Trong Viễn Cảnh Hôm Nay”. Hai ngày đầu chị em đã chia sẻ những suy từ và những cật vấn đối về cuộc gặp gỡ rất sáng tạo cho thế hệ trẻ. Ngày thứ ba, chúng tôi đã gặp một chứng nhân của thời đại tại Ấn Độ, cha Suresh Mathew, OFM Cap, tổng biên tập tờ báo Indian Currents, tờ báo công giáo đầu tiên đề cập đến các vấn đề chính trị xã hội. Cha dùng ngòi bút của mình để nói về tất cả những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta. Cha làm lay động tâm hồn chị em, giúp chị em nhận ra những dấu chỉ của thời đại, và đáp ứng những nhu cầu mới nổi lên trong thế giới cách sáng tạo.

Cha nói với chị em, Mẹ Sáng Lập đã sáng lập ra Hội dòng để đáp ứng những nhu cầu của thế giới trong bối cảnh của Mẹ. Nếu chị em vẫn mang theo những điều đó mà không nhìn vào thực tế của chị em hôm nay, chị em không thể bước theo Mẹ.

Cùng một tinh thần và đặc sủng, chúng ta cần dấn thân vào sự mới mẻ. Như thế chúng ta có thể nói, chúng ta liên đới với thế giới hôm nay.

Nguồn: Franciscan Missionaries of Mary - General House in Rome