Cuộc Gặp Gỡ Các Soeurs Fmm Dưới 40 Tuổi Của Tỉnh Dòng Brazil

Chúng tôi thuộc tỉnh dòng Brazil, đã có cuộc gặp gỡ giữa các chị em dưới 40 tuổi để chia sẻ đời sống đức tin và khơi dậy lòng nhiệt thành và cùng nhau định hướng cho bước tiến mới. Chúng tôi họp tại Manaus, ở Amazon, từ ngày 2 đến 7 tháng 2 . Chúng tôi gồm mười chị em đến từ bảy quốc tịch.

Mặc cho sự khác biệt về các quốc gia và nền văn hóa khác nhau; nhưng chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi có cùng một ước mơ cho tương lai của Hội Dòng, nơi chúng tôi đã, đang và sống trong tương lai. Thời gian này, chúng tôi cùng nhau chia sẻ về lòng cảm phục vào sự cam kết sống cùng nhau trong một thân thể. Đây là một thách đố mà Hội Dòng chúng ta can đảm mời gọi chị em sống trách nhiệm thành viên của mình một cách tròn đầy. Chúng tôi đón nhận mô hình mới với niềm vui bằng cả trái tim rộng mở!

Ana Slivka, fmm

Nguồn franciscan missionaries of mary - general house in rome