Tỉnh Dòng FBHF- Chia Sẻ về Ơn Gọi FMM

Vào buổi tối thứ ba, ngày 4 tháng 2 năm 2020 – đã diễn ra buổi chia sẻ của Sr. Françoise và Sr. Suzanne thuộc Tỉnh dòng Pháp - Bỉ - Hòa Lan và Feroe tại thánh đường Chúa Giêsu Hài Đồng - Vị Vua Bé Nhỏ của Ân sủng (l'Enfant-Jésus petit Roi de Grâce) ở Pháp. Hai chị nói về chứng tá cuộc đời của Vị thánh Tử đạo Maria-Hermine fmm tại Trung Quốc.

Nguồn Facebook FMM FBHF