Tỉnh Dòng Congo Lubumbashi - Ngày Lễ Đời Sống Thánh Hiến

Ngày 02 tháng 2 vừa qua, chúng tôi đã mừng lễ Đời sống Thánh Hiến tại nhà các soeurs dòng Benedictine của KALUBWE. Sứ vụ của Đời sống Thánh Hiến được dành riêng cho sức sống thật sống động của Giáo Hội mà trong lịch sử Con Thiên Chúa đã đảm nhận khi Ngài nhập Thể.

Nguồn Facebook Fmm Congo Lubumbashi.