Ấn Độ Ootacamund: Tái tập trung vào mục đích của chúng ta với sự Nối Kết Cầu Vồng

Cầu vồng là tia hi vọng có khả năng thúc đẩy niềm vui và năng lượng mới. Người xem đi vào vẻ đẹp mê hồn của thiên nhiên, một kinh nghiệm về sự Hiện Diện thần linh. Những màu sắc thể hiện sự kết hợp của ánh sáng, vẻ đẹp và sự hội tụ của vũ trụ. Trong thực tế, nó chứa vô số màu sắc ẩn trong tự nhiên.

Hình ảnh này biểu lộ thực tế phong phú của sự đa dạng và nối kết của nhiều trong Một và Một trong nhiều. Tự nhiên thế nào thì cộng đồng nhân loại cũng như vậy. Sự khác biệt và phong phú của các nền văn hóa đang được tiếp tục sinh ra trong thế giới là sự phản ánh sự vô tận của Đấng Tạo Hóa được ẩn dấu trong vũ trụ, trong con người. Chân phước Marie de la Passion, năm 1875 đã đến vùng Ooty và phúc lành của mẹ tiếp tục chảy đến Nilgiris. Bất kể sự khác biệt về niềm tin, đẳng cấp, địa vị xã hội, mẹ đã nói rằng “Đi đến với người nghèo là nhu cầu của tâm hồn tôi”. Lời tiên tri của mẹ dần dần được thực hiện khi chúng ta nhìn lại phúc lành không thể diễn tả mà Thiên Chúa tuôn đổ trên sứ vụ của chúng ta giữa các thành phần của xã hội. Sự hiểu biết của mẹ về Truyền Giáo Phổ Quát làm tăng thêm niềm tin của chúng ta để nuôi dưỡng sự hiệp thông đa văn hóa trong những cộng đoàn đa văn khóa và tôn giáo giữa những người chúng ta sống cùng. Kinh nghiệm này được cử hành gần như mỗi năm với sự hăng say lớn lao và cảm nhận của sự duy nhất.

Tại Ootacamund, Chiếc nôi của Hội Dòng, ở “Tu viện Nazareth”, Cuộc gặp gỡ Đối Thoại liên tôn đầu tiên của 12 vị lãnh đạo Tôn giáo khác nhau, được tổ chức năm 2015 với sự hiện diện của chị Valsa, sau này là giám tỉnh và Đức Giám mục của Ooty, Đức Cha Amalraj. Với tư cách là phụ trách cộng đoàn, tôi vui mừng tham dự cuộc gặp gỡ qui tụ những nhà lãnh đạo Công Giáo và các giáo hội Tin Lành, Hindus, Brahmakumaris,  Hồi Giáo, đạo Sikh, đạo Jain, Phật tử Tây Tạng, lãnh đạo Hiệp Hội văn chương Tamil, những nhà lãnh đạo Hệ Sinh Thái và Trưởng bộ lạc Toda. Đó là một kinh nghiệm hiệp nhất cao vời của nhân loại trong những màu sắc khác nhau. Thực hành này được tiếp tục mỗi năm với niềm hăng say thật lớn.

Đa văn hóa là sự phong phú được trao ban bởi tạo hóa và sự biểu lộ hợp thời của nó mở ra trong lịch sử, bổ sung cho mọi sinh vật sự mới mẻ của cuộc sống. Chúng ta là những người thừa kế của sự tráng lệ đó. Và trách nhiệm của chúng ta là nuôi dưỡng ý định của Đấng Tạo Hóa. Mỗi văn hóa chất chứa hình ảnh và vẻ bề ngoài của Thiên Chúa. Vì thế Tôn giáo thừa nhận “Sự hiện diện” của thần linh trong kinh nghiệm cởi mở với “Cái khác”cũng như vậy. Nhận thức này gợi lên trong tôi ước muốn khám phá cùng với những nhà lãnh đạo của các tôn giáo khác. Nguồn và đích đến có những điểm giống nhau trong khi vẻ bề ngoài khác nhau. Tiềm năng cao của tình bằng hữu được trải nghiệm khi chúng tôi tích cực tham gia vào các mối quan tâm về sinh thái. Giới trẻ trở thành bạn đồng hành với chúng tôi trong hành động hợp tác. Vì vậy, chúng tôi đốt tinh thần tình nguyện dựa trên tính nhân văn.

Liên Hiệp Quốc về Nhân Quyền cung cấp một mô hình cho việc Loan báo Tin mừng bằng ngôn ngữ thế tục. Tính liên văn hóa, đa nguyên và liên kết với nhau là những giá trị cốt lõi đề cao Phẩm giá của mọi sinh vật, công nhận mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, tôn trọng nét độc đáo của mọi nền văn hóa và tôn giáo cũng việc cử hành sự đa dạng của chúng ta là một sức mạnh thực sự. Điều này cũng làm gia tăng nhận thức trong tôi về việc nhận ra sự dễ vỡ, tổn thương của chúng ta là một phần của sự trưởng thành. Không có văn hóa hoặc giới tính nào có thể khẳng định mình có quyền hơn cái nào. Cuộc sống trong mọi hình thức và sự biểu lộ đều là suy nghĩ của tạo hóa và mọi người cần quan tâm chăm sóc.

Vì vậy, thực tế trần thế là sự tập trung nơi chúng ta được mời gọi sống sự tuân phục khiêm tốn đấng làm chủ cuộc sống. Nhân loại có thể hội tụ trong tiến trình khẳng định và đề cao phẩm giá cùng sự tôn trọng lẫn nhau. Chỉ số nhân quyền có thể được thực hiện hóa khi tôi học giảm thiểu tính đặc thù của sự độc đáo và vượt trội trên các nền văn hóa khác và cộng tác trong việc nâng cao những nền văn hóa bên lề.

Đa văn hóa và Đối Thoại Liên Tôn đang làm giàu có thêm kinh ngiệm của sự khám phá nguyên tắc Cầu Vồng, sự phong phú và bổ túc vốn có, sự hiệp nhất trong đa dạng và sự khám phá liên tục sự Hiện Diện tiềm ẩn của Thiên Chúa trong mọi nền văn hóa. Cộng đoàn FMM cần tăng trưởng khi sống thực tế của sự hiệp nhất Ba Ngôi.

Bối cảnh tại Ấn Độ mời gọi cho sự tiếp cận phúc âm hóa mới: việc Loan Báo trong hoàn cảnh trần thế trong ngôn ngữ trần thế. Nó được thực hiện qua việc giảm tối thiểu lời giảng dạy nhưng gia tăng tối đa cách sống mẫu mực. Đây là ngôn ngữ của việc loan báo sống động. Mỗi lần tôi có cơ hội tham gia những chia sẻ như vậy, tôi được tăng thêm sự tôn trọng đối với người khác. Nó cần thiết cho chúng ta để tái khám phá khía cạnh loan báo này.

Thực tế này đang được cử hành bởi Hội Đồng Giám Mục Á Châu (FABC) bởi vì đây là kỉ niệm lễ Vàng 50 năm được khai sinh. Dấu ấn đặc biệt của thực tế châu Á là sự hợp lưu đa văn hóa và chính trị xã hội phong phú. Giáo Hội đối mặt với thực tế khó khăn trong sứ mạng của mình và việc liên kết với hoàn cảnh đa tôn giáo, đa văn hóa. Hội đồng Giám Mục Á Châu đã mở mắt chúng ta về tầm quan trọng của việc hợp thông Liên Tôn và nuôi dưỡng nguyên tắc “Hiệp nhất trong đa dạng” Nó là sự khẳng định của việc tập trung vào Nối Kết Cầu Vồng. Gia đình FMM chia sẻ mối bận tâm lớn này và cần tăng trưởng liên tục trong việc đáp trả tích cực, sống động. 

Stella Baltazar, fmm.