GIỚI THIỆU HỘI BẢO TRỢ ƠN GỌI FMM

Linh đạo và tinh thần của Hội Dòng vẫn còn thu hút số đông người trẻ đến “xem và ở lại” với Dòng; song đa số các em đến từ vùng quê, gia đình nghèo… các em cần được trợ giúp trong những chi phí cho việc học chuyên môn; sau đó là thời gian huấn luyện cho đời sống tu và sứ vụ một nữ tu truyền giáo sẽ đảm trách trong tương lai. Để có thể thực hiện ước mơ trở nên những “chứng nhân nước trời” như lòng Chúa mong ước cho thế giới hôm nay, việc đào tạo đòi hỏi nhiều thời gian - công sức, đồng thời rất cần đến sự cộng tác hỗ trợ quý báu của các thành viên thân thiết của Hội Dòng cũng như quý ân nhân xa gần...

GIỚI THIỆU HỘI BẢO TRỢ ƠN GỌI

DÒNG PHAN SINH THỪA SAI ĐỨC MẸ TẠI VIỆT NAM

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít! Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 8, 37 – 38). Lời Chúa kêu gọi cách khẩn thiết vẫn luôn vang vọng trong lòng Hội Thánh; cánh đồng truyền giáo bao la của Giáo Hội ngày nay vẫn luôn cần rất nhiều thợ gặt. Tạ ơn Chúa, tại Việt Nam vẫn còn có nhiều bạn trẻ sẵn sàng dâng hiến đời mình để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ cho sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội.

Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ tại Việt Nam, với ơn gọi “chiêm niệm trong hoạt động và hoạt động trong chiêm niệm”, đời sống chị em qui hướng về việc thờ phượng Thánh Thể mỗi ngày và phục vụ anh chị em nghèo khổ qua các sứ vụ: Mục vụ - huấn giáo, giáo dục, y tế, chăm sóc các em khiếm thị, giúp phát triển đời sống của anh chị em Dân tộc …

Linh đạo và tinh thần của Hội Dòng vẫn còn thu hút số đông người trẻ đến “xem và ở lại” với Dòng; nhưng đa số các em đến từ vùng quê, gia đình nghèo… các em cần được trợ giúp trong những chi phí cho việc học chuyên môn, đại học hoặc một ngành nghề cần thiết v.v…; sau đó là thời gian huấn luyện cho đời sống tu và sứ vụ một nữ tu truyền giáo sẽ đảm trách trong tương lai. Song để có thể thực hiện ước mơ trở nên những “chứng nhân nước trời” như lòng Chúa mong ước cho thế giới hôm nay, việc đào tạo đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Hơn nữa, sứ vụ đào tạo một con người là công việc của Chúa Thánh Thần, cá nhân, gia đình và nhà Dòng cũng chỉ là những công cụ rất giới hạn và càng giới hạn hơn nữa nếu không có sự cộng tác của các thành viên thân thiết của Hội Dòng.

Chính vì thế, Hội Bảo trợ Ơn Gọi Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ được hình thành vào tháng 12 năm 2015, do sáng kiến của nữ tu Anne Marie Nguyễn Thị Huyền, Bề trên Giám tỉnh lúc bấy giờ và Soeur Maria Madalena Nguyễn Thị Triệu, Giám tỉnh tiên khởi tại VN.

Sau đây, chúng tôi xin trình bày đôi nét về Hội Bảo trợ Ơn Gọi FMM Việt Nam.

Mục đích

Hội Bảo trợ Ơn gọi Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ quy tụ tất cả mọi người thiện chí muốn cộng tác với  Dòng mở mang Nước Chúa trong sứ mạng truyền giáo phổ quát, bằng cách cầu nguyện và giúp đỡ tài chánh  trong việc đào tạo các ơn gọi Nữ tu của Dòng tại Việt Nam.

Điều kiện gia nhập

Không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, đóng nguyệt liễm mỗi tháng 50.000 VND. Hình thức đóng có thể hàng tháng, hoặc 06 tháng, hoặc hàng năm, hoặc cho thời hạn dài hơn (5 năm, 10 năm). 

Tổ chức

BỔN MẠNG CỦA HỘI

Chân Phước MARIE DE LA PASSION, Đấng Sáng Lập Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ (Kính nhớ ngày 15/11).

BAN QUẢN TRỊ

1. Nữ Tu Đặc Trách Hội: Trưởng Ban Điều hành Quỹ Bảo trợ Ơn gọi Phan        Sinh Thừa Sai Đức Mẹ tại Việt Nam.

2. Hội trưởng: Nữ tu FMM điều hành tổng quát tại mỗi miền, cộng đoàn.

3. Chi hội: Đại diện Hội viên trong Nhóm

§  Thông báo tin tức các hội viên trong nhóm nơi trực thuộc.

§  Thâu nguyệt liễm và chuyển về cho Hội trưởng (Miền. cđ) hoặc Nữ tu Đặc trách Hội của Tỉnh Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ.

     4. Thủ quỹ Hội : nữ tu Quản lý Tỉnh Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ.

QUYỀN LỢI 

§  Các Hội viên Hội Bảo Trợ Ơn Gọi (đang sống hay đã qua đời) được hưởng nhờ: lời cầu nguyện hằng ngày và 4 thánh lễ hằng tháng trong Tỉnh Dòng.

§  Khi một Hội viên Hội Bảo Trợ Ơn Gọi qua đời, Tỉnh Dòng xin dâng 01 thánh lễ Cầu hồn ngay khi được tin. Hằng năm sẽ cầu nguyện vào ngày nhớ Giỗ của Hội viên ấy. Nơi nào có thể được, nữ tu Đặc trách hoặc Đại diện Hội sẽ đến cầu nguyện và phân ưu.

§  Khi một Hội viên đau ốm, bị tai nạn, hoặc gặp những sự khốn khó v.v... Chi Hội địa phương sẽ thông báo cho nữ tu Đặc trách hoặc Hội Trưởng, để tiện việc thông báo lại cho các Chi Hội khác xin giúp lời cầu nguyện và đến thăm viếng khi hoàn cảnh cho phép.

§  Hội viên được trao thẻ Hội viên khi gia nhập Hội Bảo Trợ Ơn Gọi và Bằng Chứng Nhận Ân Nhân của Dòng sau 2 năm.

§  Mỗi năm, Trưởng Ban Điều hành Quỹ Bảo trợ Ơn gọi FMM sẽ tường trình báo cáo chi thu và sinh hoạt đào tạo của Tỉnh Dòng đến các Hội viên trong ngày mừng Bổn Mạng Hội.

                 Nữ tu Anna Nguyễn thị Tạo, fmm

                                              Giám Tỉnh.

 

Địa chỉ liên lạc [1]

MIỀN SÀI GÒN

Nữ Tu Đặc Trách

ĐỊA CHỈ

ĐIỆN THỌAI

EMAIL

Văn Phòng

BTOG

 

269 Nguyễn Văn Đậu, P.11, Bình Thạnh, Tp. HCM.

028 38940 446  0937765167

 

hoibaotroongoifmm@gmail.com

 

Gioana Lê Thị Hoàng

 

269 Nguyễn văn Đậu, P11, Bình Thạnh, Tp. HCM.

0367542633

0912063103

hoibaotroongoifmm@gmail.com 

Maria

Nguyễn Thị Kim Cúc

269 Nguyễn văn Đậu, P11, Bình Thạnh, Tp. HCM.

037 779 43 93

kimcucfmm@gmail.com

           

            CÁC CHI HỘI TRƯỞNG MIỀN SÀI GÒN

 

 

 

 

 

MIỀN BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Nữ Tu Đặc Trách

ĐỊA CHỈ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

FMM – Bình Giã

1392 Xuân Phong, Bình Trung, Châu Đức, Bà Rịa

0254 3 881 493

 

FMM –Xuyên Mộc

91/4Ấp Nhân Đức, Xã Xuyên Mộc, H. Xuyên Mộc, Bà Rịa

0254 3 875 221

fmmhaidong@gmail.com

 

         

        CÁC CHI HỘI TRƯỞNG MIỀN BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 

MIỀN NHA TRANG

Nữ Tu Đặc Trách

ĐỊA CHỈ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

FMM Thanh Hải

50 Củ Chi, Vĩnh Hải, Nha Trang

0258 3 830 022

saomaifmm@gmail.com

 

FMM – Suối Dầu

Nhà Thờ Suối Cát,

Cam Lâm, Khánh Hòa

0258 3 740 091

cdniemvuisd@gmail.com

 

 

MIỀN QUI HÒA - VINH

Nữ Tu Đặc Trách

ĐỊA CHỈ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

FMM – QUI HÒA

Hộp thư số 011 -Bưu điện Quang Trung - Qui Nhơn, Bình Định          

0256 3540 252    

fmmqhoa@gmail.com

FMM – VINH

Nhà Thờ Đông Thành, X 10, Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An  

0238 386 0005       

fmmvinh@gmail.com

 

MIỀN ĐÀ LẠT

Nữ Tu Đặc Trách

ĐỊA CHỈ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

FMM – Đà Lạt

06 Cô Giang, Đàlạt, Lâm Đồng

0263 3 821 657

fmmhienlinh@gmail.com

 

FMM – M’Lon

194/6 đường 2 tháng 4 Nghĩa Thị, Thạnh Mỹ,

0263 3 847 327

Đơn Dương, Lâm Đồng

fmmthanhmy@gmail.com

 


[1] Những nơi có trách nhiệm liên lạc với Hội Viên Hội BTƠG trong Tỉnh Dòng

[2] Quý Hội viên ở xa có thể chuyển nguyệt liễm qua tài khỏan này.

Image result for hình fmm

Related image

Image result for hình fmm