Thánh Lễ Tuyên Khấn Vĩnh Viễn 2023

Ơn gọi thánh hiến xuất phát từ Thiên Chúa - Đấng đã kêu mời chúng ta đi vào trong dòng chảy tình yêu của Ba Ngôi, để cộng tác với Ngài mang sức sống và ơn cứu độ đến cho nhân loại. Tiếng gọi này đã thôi thúc các nữ tỳ Chúa đây tận hiến trọn vẹn đời mình cho Chúa. Bởi chính các chị đã cảm nhận được tình yêu vô điều kiện của Ngài, nên ngày 31/5/2023 vừa qua, các chị tự nguyện đáp trả cách dứt khoát, để Thiên Chúa thánh hiến các chị nên bạn trăm năm của Đức Kitô qua lời khấn dòng.

Trong niềm tri ân và phó thác vào tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, các chị:

1. Maria Tou Prong Nai Trip, Fmm

2. Matta Lê Thị Huyền, Fmm

3. Maria Nguyễn Thị Mai, Fmm

4. Anna Nguyễn Thị Ngân, Fmm

5. Agata Ngô Thị Thảo, Fmm

6.  Maria Ngô Thị Kim Liên, Fmm

7. Madalena Nguyễn Thị Minh Tâm, Fmm

8. Anna Nguyễn Thị Thúy Kiều, Fmm

9. Maria Trần Thị Ngoan, Fmm

10. Anna Đặng Thị Lan Phương, Fmm

11. Maria Ngô Thị Lan, Fmm

12. Maria Phạm Tuyết Mơ, Fmm

Đã mạnh dạn thưa “Xin Dâng và Xin Vâng” với Thiên Chúa cách trọn vẹn qua lời Tuyên Khấn Vĩnh Viễn trong Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ.

Cùng với Giáo Hội, Hội Dòng, gia đình, thân nhân và ân nhân của các chị, nguyện xin Chúa ban cho các chị luôn sẵn sàng sống tiếng xin vâng trong đời sống hiến dâng, phục vụ và luôn trung thành với lời cam kết đến trọn đời.

FMMVN