Nhật Ký Ngày Thứ 2 Hội Nghị Tỉnh Dòng 2020

Chia sẻ của khấn tạm và khấn trọn trẻ về hoa trái sau thời gian gặp gỡ của nhóm Khấn tạm và Khấn trọn. Chị em trao đổi nhiều về việc dấn thân hơn cho mảng bảo vệ sự sống, môi trường môi sinh.

Sau khi trao đổi giữa các tham dự viên của Hội nghị với các chị đại biểu Khấn tạm và Khấn trọn trẻ, chị em dành giờ suy tư trên hai câu hỏi:

1.  Những sự kiện nào tôi thấy về những chị em đã đảm nhận / không đảm nhận vai trò thành viên hoặc vai trò lãnh đạo để đem lại sức sống cho TD? 

2.   Những kinh nghiệm cụ thể cho thấy tôi đảm nhận/ không đảm nhận vai trò thành viên và/hoặc lãnh đạo của tôi để đem lại sức sống cho TD?

Chị em đã có giờ chia sẻ trong nhóm nhỏ và cả trong nhóm lớn. Chị em cho phép tâm hồn mình mở ra để lắng nghe, chia sẻ. Chị em tìm kiếm được sự mở ra nhờ cầu nguyện, nhờ gương sáng của nhau. Một số chị đã khám phá ra những nỗi sợ ảo, những thách đố đi đến đối thoại để xây dựng tình chị em. Những nụ cười pha lẫn những giọt nước mắt khi chị em cùng nhau đọc lại hành trình đảm nhận trách nhiệm thành viên của mỗi người...

FmmVN