Đôi Dòng Giới Thiệu Sr.Anna Nguyễn Thị Tạo Bề trên Giám Tỉnh

Từ ngày 02/08/2017, Chị ANNA NGUYỄN THỊ TẠO đảm nhận trách vụ Bề trên Giám Tỉnh Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ Tỉnh dòng Thánh Tâm - Việt Nam. Nhiệm kỳ I từ 2017-2019. Nguyện xin Chúa chúc lành cho chị trong trách vụ mới của chị. Nguyện xin Chúa cũng chúc lành cho Tỉnh Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ Việt Nam và từng mỗi chị em chúng con trong một giai đoạn mới của Tỉnh Dòng...

ĐÔI DÒNG GIỚI THIỆU

Bề trên Giám Tỉnh - Tỉnh Dòng FMM Việt Nam

Nhiệm kỳ 2017- 2019 và 2019 - 2021

VÀI NÉT TIỂU SỬ

Chị Anna Nguyễn thị Tạo, FMM

 *  Sinh ngày 15/03/1953  tại  Giáo xứ Kim Châu – Giáo Phận Qui Nhơn – Tỉnh Bình Định

 *  10/ 1974 : Gia nhập Tiền Tập Viện tại 06 Cô Giang - Đà Lạt

 * 15/04/1975 : Gia nhập Tập Viện tại Trương Minh Ký

 25/12/1977 : Tuyên khấn lần đầu tại Suối Dầu – Diên Khánh - Khánh Hòa

 1978 – 1979: Giúp Mục Vụ tại Giáo xứ Tân Hội – Phan Rang

 1980 - 1991 : Giúp Mục tại nhà thờ Suối cát – Học Thần học – kế toán HTX Nông Nghiệp Suối Cát – Diên Khánh -  Khánh Hòa

 11/1983 : Tuyên khấn vĩnh viễn, tại nhà thờ Thánh Tâm 269 Nguyễn Văn Đậu - P. 11 - Q. Bình Thạnh - TP HCM

 1992- 1993 : Thay thế chị Anna Nguyện, giáo tập lâm thời, tại 269 Nguyễn Văn Đậu - P. 11 - Q. Bình Thạnh - TP HCM

 1993- 1994  : Làm Giáo tập  tại Suối Suối Cát – Diên Khánh -  Khánh Hòa

 4/1994- 11/1996 : Du học Pháp – Tham dự TTN Roma

 12/1996 – 10/2006 : Làm Giáo tập tại 50 Củ Chi - Vĩnh Hải - Nha Trang .

 04 08/2004 : Tham gia khóa họp các Giáo tập + Giám Tỉnh ; bồi dưỡng về tinh thần Hội Dòng tại Roma.

 04/2007 -  01/2008 : Bồi dưỡng về tinh thần Hội Dòng tại Pháp

 03/2008  -    2009: Phụ trách Cộng Đoàn Tin Mừng – 20 Bà Huyện Thanh Quan – Q. 3 - TP HCM

 2009– 2010: Giúp chăm sóc mẹ già lâm bệnh nặng, tại Kim Châu – Bình Định

 03/2011- 10/2016: Phụ trách CĐ Thánh Tâm tại 269 Nguyễn Văn Đậu - P. 11 - Q. Bình Thạnh - TP HCM

 09/2016 : Thay thế chị GT Anna Hội ( bệnh nặng) linh hoạt Tỉnh Dòng, tại 269 Nguyễn Văn Đậu - P. 11 - Q. Bình Thạnh - TP HCM

 02/08/2017  : chính thức đảm nhận trách vụ Bề trên Giám Tỉnh Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ Tỉnh dòng Thánh Tâm - Việt Nam.

* 31/10/2019: Bắt đầu nhiệm kỳ II Bề trên Giám Tỉnh Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ Tỉnh dòng Thánh Tâm - Việt Nam

                                                                                           Tỉnh dòng FMM Việt Nam.