Dâng lên Chúa lời tạ ơn và cám ơn quí Ân nhân

Dâng lên Chúa lời tạ ơn và cám ơn quí Ân nhân

Dâng lên Chúa lời tạ ơn và cám ơn quí Ân nhân

Hợp ca bài Heal the World

Kịch Bạn là người duy nhất nhưng không đơn độc

Kịch Bạn là người duy nhất nhưng không đơn độc

Kịch Bạn là người duy nhất nhưng không đơn độc

Kịch Bạn là người duy nhất nhưng không đơn độc

Kịch Bạn là người duy nhất nhưng không đơn độc

MC Tiểu Lệ

Chúng em thổi sáo, các chị múa nhe!

Kịch Người Samaritanô

Kịch Người Samaritanô

Cùng tập Akido

Cùng tập Akido

Cùng tập Akido

Những vị ân nhân đã luôn đồng hành cùng Trung Tâm HĐNN

Hợp ca bài Dòng Máu Lạc Hồng

Khấn tạm múa bài Bèo Dạt Mây Trôi

Khấn tạm múa bài Bèo Dạt Mây Trôi

Khấn tạm múa bài Bèo Dạt Mây Trôi

Hợp ca bài Lòng Mẹ

Thầy cô cùng song ca

Thầy cô cùng song ca

Thầy cô cùng song ca

Chúc mừng con nhé

Chúc mừng con nhé

Hòa tấu bài Con kênh xanh xanh

Các em nhận phần thưởng

Cùng thưởng thức văn nghệ

Tam ca bài Mẹ Tôi

Tam ca bài Mẹ Tôi

Hòa tấu bài Tiếng chày trên Sóc Bom Bo

Nhũng giỏ hoa chúc mừng

Nhũng giỏ hoa chúc mừng

Nhũng giỏ hoa chúc mừng

Song ca bài Đôi mắt

Hòa tấu bài Hành Trình Trên Đất Phù Sa

Cò kè bớt 1 thêm 2...

Bà không bán đắt cho con đâu!

Bà Ba xe đạp bắt đầu hành nghề

Bà Ba xe đạp

Hai chị em chúng ta cùng nhau hát nhé

Hai chị em chúng ta cùng nhau hát nhé

Hai chị em chúng ta cùng nhau hát nhé

Đố biết cái gì đây?

Con đoán 500 ngàn

Ồ, cha làm ảo thuật hay quá

Em Hải Yến độc tấu đàn T'rưng

Hòa tấu bài Lý Cái Mơn

Các em khiếm thị cùng hợp ca

Bên trái bàn thờ

Bên phải bàn thờ

Cha đại diện nhận bình hoa do chính các em khiếm thị làm

Chị Hồng Loan cám ơn Quí Cha, Quí khách

Các em khiếm thị hát lễ

Em học sinh khiếm thị đọc Bài dọc 2

Thầy giáo khiếm thị đọc Bài đọc 1

Tham dự Thánh lễ tạ ơn

Tham dự Thánh lễ tạ ơn

Thánh lễ tạ ơn

Con được găp lại soeur Trần Dung rồi

A, Cha đã đến rồi

Chào đón Quí khách