Tin mới nhất
Hội Dòng
ƠN ĐẠI XÁ PORTIUNCULA

Ban đầu, từ năm 1216, ơn đại xá Portiuncula chỉ được ban cho những ai viếng nhà nguyện Portiuncula. Về sau, ơn này được mở rộng đến các nhà thờ...

Tỉnh Dòng
Mầu nhiệm Ơn gọi

Ngày 23/6/2018 chúng em kỷ niệm 25 năm tu dòng, cùng tưởng nhớ hương hồn chị Anna Hội và nhớ Chị Maria Mười Chúc đang thi hành sứ mạng truyền...

Tài liệu
Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN Năm B

Khi nói “Tôi là bánh hằng sống”, Đức Giêsu khẳng định rằng tương quan giữa bản thân Người với loài người cũng cùng một kiểu như tương quan giữa bánh...

Tin tức
ĐTC Phanxicô: Kitô hữu tốt phải làm điều thiện

Không làm điều xấu thì tốt, nhưng không làm điều tốt thì là xấu. Không làm sự ác mà thôi thì chưa đủ để trở thành một Kitô hữu tốt,...